logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
56 204 lần 25-12-2018
31 185 lần 13-01-2019
45 184 lần 14-01-2019
92 179 lần 19-01-2019
79 169 lần 29-01-2019
44 168 lần 30-01-2019
26 162 lần 09-02-2019
80 155 lần 16-02-2019
11 148 lần 23-02-2019
16 144 lần 27-02-2019
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 1 lần 20-07-2019
Đầu: 1 40 lần 11-06-2019
Đầu: 2 17 lần 04-07-2019
Đầu: 3 16 lần 05-07-2019
Đầu: 4 45 lần 06-06-2019
Đầu: 5 5 lần 16-07-2019
Đầu: 6 10 lần 11-07-2019
Đầu: 7 19 lần 02-07-2019
Đầu: 8 9 lần 12-07-2019
Đầu: 9 8 lần 13-07-2019
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 12 lần 09-07-2019
Đuôi: 1 37 lần 14-06-2019
Đuôi: 2 2 lần 19-07-2019
Đuôi: 3 13 lần 08-07-2019
Đuôi: 4 20 lần 01-07-2019
Đuôi: 5 1 lần 20-07-2019
Đuôi: 6 10 lần 11-07-2019
Đuôi: 7 3 lần 18-07-2019
Đuôi: 8 18 lần 03-07-2019
Đuôi: 9 4 lần 17-07-2019

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.