logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00038
G1 189 082
G2 172 533 625 590
G3 761 610 702 602 977 093
KK 586 368 471 649 635 876 046 057
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00035
G1 029 181
G2 199 017 571 772
G3 804 984 099 107 137 084
KK 108 698 119 076 474 754 221 056
Kỳ quay thưởng: #00032
G1 890 513
G2 153 618 744 636
G3 618 665 686 802 708 792
KK 826 858 960 487 852 398 925 898
Kỳ quay thưởng: #00029
G1 803 579
G2 458 285 674 479
G3 421 289 730 501 204 656
KK 585 314 195 150 613 610 153 497
Kỳ quay thưởng: #00026
G1 105 648
G2 971 858 855 508
G3 795 254 014 736 957 570
KK 801 063 764 830 189 219 384 640
Kỳ quay thưởng: #00023
G1 813 400
G2 672 507 158 053
G3 249 469 646 494 888 311
KK 989 867 067 748 588 298 028 396
Kỳ quay thưởng: #00020
G1 110 152
G2 503 292 540 249
G3 922 139 331 606 145 207
KK 309 480 243 655 966 607 005 222
Kỳ quay thưởng: #00017
G1 936 784
G2 575 463 403 532
G3 948 068 866 411 132 720
KK 350 439 402 723 603 264 352 913
Kỳ quay thưởng: #00014
G1 548 068
G2 528 924 103 384
G3 344 700 035 988 375 441
KK 429 439 003 742 751 022 414 872
Kỳ quay thưởng: #00011
G1 219 211
G2 746 004 589 811
G3 377 470 369 036 455 798
KK 684 510 751 093 215 260 545 474
Kỳ quay thưởng: #00008
G1 864 188
G2 589 765 332 126
G3 004 658 298 897 812 149
KK 979 409 609 606 661 192 439 122
Kỳ quay thưởng: #00005
G1 702 081
G2 294 847 766 617
G3 501 037 145 148 725 384
KK 782 847 350 078 174 651 658 469
Kỳ quay thưởng: #00002
G1 817 156
G2 007 038 125 667
G3 355 787 838 558 762 488
KK 722 401 873 296 292 054 243 882

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000