logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00039
G1 678 537
G2 797 969 786 005
G3 542 897 629 252 020 615
KK 864 485 908 383 862 414 742 205
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00038
G1 189 082
G2 172 533 625 590
G3 761 610 702 602 977 093
KK 586 368 471 649 635 876 046 057
Kỳ quay thưởng: #00037
G1 818 501
G2 263 917 647 906
G3 560 025 531 208 453 956
KK 751 690 342 685 783 927 856 157
Kỳ quay thưởng: #00036
G1 841 406
G2 546 445 613 005
G3 230 474 384 846 513 593
KK 343 258 461 747 070 489 524 660
Kỳ quay thưởng: #00035
G1 029 181
G2 199 017 571 772
G3 804 984 099 107 137 084
KK 108 698 119 076 474 754 221 056
Kỳ quay thưởng: #00034
G1 381 406
G2 887 269 619 890
G3 337 099 976 991 739 009
KK 351 126 725 639 124 143 583 444
Kỳ quay thưởng: #00033
G1 043 061
G2 445 584 020 125
G3 557 587 906 766 712 809
KK 370 132 696 185 985 772 230 420
Kỳ quay thưởng: #00032
G1 890 513
G2 153 618 744 636
G3 618 665 686 802 708 792
KK 826 858 960 487 852 398 925 898
Kỳ quay thưởng: #00031
G1 133 401
G2 590 029 055 871
G3 931 704 056 190 509 662
KK 942 252 016 574 818 861 953 252
Kỳ quay thưởng: #00030
G1 724 410
G2 279 942 346 176
G3 511 222 831 168 184 938
KK 372 381 947 331 012 015 190 885
Kỳ quay thưởng: #00029
G1 803 579
G2 458 285 674 479
G3 421 289 730 501 204 656
KK 585 314 195 150 613 610 153 497
Kỳ quay thưởng: #00028
G1 617 164
G2 207 603 217 854
G3 538 767 451 770 447 893
KK 689 229 485 969 107 901 613 235
Kỳ quay thưởng: #00027
G1 154 647
G2 979 134 940 348
G3 816 617 831 815 880 533
KK 079 050 583 984 634 959 400 782
Kỳ quay thưởng: #00026
G1 105 648
G2 971 858 855 508
G3 795 254 014 736 957 570
KK 801 063 764 830 189 219 384 640

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000