Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy hạc, thấy heo, hươu, khỉ, kiến là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy hạc, thấy heo, hươu, khỉ, kiến là điềm gì?
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy chim én, con ếch, con gà, con gấu con gián là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy chim én, con ếch, con gà, con gấu con gián là điềm gì?
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con cua, con dê, con dế, con dơi, con đỉa là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con cua, con dê, con dế, con dơi, con đỉa là điềm gì?
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.3)
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.3)
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.2)
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.2)
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.1)
Những điềm xảy ra lúc đang ngủ - Mơ thấy con vật là điềm gì (P.1)
Trong lúc ngủ, bạn mơ thấy những con vật hoặc các loài bò sát, côn trùng...Có thể do bị ảnh hưởng ban ngày bạn gặp phải nhưng cũng có khi nó tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Đó chính là điềm báo trong tương lai gần, mời bạn tham khảo ý nghĩa của những điềm về các loài vật mà bạn từng thấy trong giấc ngủ của mình nhé.
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Chó sủa, quạ kêu, cim heo kêu, chim khách kêu là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Chó sủa, quạ kêu, cim heo kêu, chim khách kêu là điềm gì?
Có những điềm xảy ra ngay cả khi ta còn thức chứ không phải chỉ có trong giấc mơ. Mắt giật, nhảy mũi,ù tai…có thể theo y học đó là những căn bệnh thường gặp của con người do mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng ở 1 góc độ khác trong tâm linh, người ta cho rằng những triệu chứng trên bỗng dưng xuất hiện ở 1 người bình thường, khỏe mạnh thì đó ắc hẳn là có điềm báo.
Hãy cùng xem khi thấy chó sủa, quạ kêu, chim heo kêu, chim khách kêu là điềm gì nhé.
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Nồi kêu, lửa cười là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Nồi kêu, lửa cười là điềm gì?
Nồi đặt lên bếp chưa nóng, tự nhiên có tiếng phát ra như tiếng nước sôi, mặc dù bên trong nồi không có nước. Đó là điềm đem tới báo sự kiết, hung.
Mặc dù lửa trong lò không gió, không cao ngọn, thế mà tự nhiên có tiềng phì phì như có người thổi. Đó là một loại điềm, gọi là lửa cười.
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Thịt giật, hồi hộp là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Thịt giật, hồi hộp là điềm gì?
Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giật nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giật hay còn gọi là thịt máy.
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Mặt nóng, ù tai là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Mặt nóng, ù tai là điềm gì?
Bỗng dưng ta thấy mặt nóng bừng bừng khó chịu nhưng không phải do bệnh gây ra. Đó chính là điềm.
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Nhảy mũi là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Nhảy mũi là điềm gì?
Nhảy mũi là do cảm sốt gây ra, không liên quan và cũng không có giá trị đến điềm. Tuy nhiên, bỗng dưng ta bị nhảy mũi nhiều cái và liên tục - như người xưa hay nói là có điềm. 
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Mắt giật là điềm gì?
Những điềm xảy ra lúc bạn thức - Mắt giật là điềm gì?
Mắt giật là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều gặp phải. Đó là một triệu chứng tự nhiên xảy ra bất cứ lúc nào mà không làm sao khống chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại như lúc xảy ra.
1

© 2009 ket qua xo so, All right reserved