logo

Thống kê lô xiên miền Bắc

Thống kê lô xiên 2 xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Ngày đã về
31 - 75 5 lần 15/09/2023, 17/09/2023,
20/09/2023, 22/09/2023,
23/09/2023
31 - 97 5 lần 15/09/2023, 17/09/2023,
18/09/2023, 22/09/2023,
23/09/2023
07 - 14 4 lần 15/09/2023, 16/09/2023,
20/09/2023, 22/09/2023
07 - 31 4 lần 15/09/2023, 18/09/2023,
20/09/2023, 22/09/2023
07 - 97 4 lần 15/09/2023, 16/09/2023,
18/09/2023, 22/09/2023
14 - 31 4 lần 15/09/2023, 20/09/2023,
22/09/2023, 23/09/2023
14 - 75 4 lần 15/09/2023, 20/09/2023,
22/09/2023, 23/09/2023
14 - 97 4 lần 15/09/2023, 16/09/2023,
22/09/2023, 23/09/2023
31 - 41 4 lần 15/09/2023, 17/09/2023,
22/09/2023, 23/09/2023
41 - 66 4 lần 15/09/2023, 17/09/2023,
19/09/2023, 21/09/2023
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Lô Xiên Miền Bắc

Lô xiên tức là những cặp lô bất kỳ trong bảng lô tô (không phải lô kép) có số lần xuất hiện nhiều nhất tùy theo biên độ được chọn.

Dựa vào số lần xuất hiện theo các lựa chọn số ngày về gần nhất ở trên, bạn sẽ dễ dàng chọn được cặp lô xiên tiếp theo có khả năng về cao trong lần mở thưởng kế tiếp.