logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
0.62%
5 lượt
02
1.23%
10 lượt
03
1.36%
11 lượt
04
1.23%
10 lượt
05
1.36%
11 lượt
06
0.62%
5 lượt
07
1.36%
11 lượt
08
0.99%
8 lượt
09
0.86%
7 lượt
10
0.37%
3 lượt
11
0.99%
8 lượt
12
0.74%
6 lượt
13
0.62%
5 lượt
14
1.11%
9 lượt
15
0.37%
3 lượt
16
1.36%
11 lượt
17
0.99%
8 lượt
18
0.99%
8 lượt
19
1.11%
9 lượt
20
0.86%
7 lượt
21
1.23%
10 lượt
22
1.23%
10 lượt
23
0.99%
8 lượt
24
0.86%
7 lượt
25
1.11%
9 lượt
26
0.86%
7 lượt
27
1.11%
9 lượt
28
1.11%
9 lượt
29
0.86%
7 lượt
30
1.23%
10 lượt
31
1.11%
9 lượt
32
0.99%
8 lượt
33
0.99%
8 lượt
34
0.99%
8 lượt
35
1.23%
10 lượt
36
1.23%
10 lượt
37
0.99%
8 lượt
38
1.23%
10 lượt
39
0.99%
8 lượt
40
0.62%
5 lượt
41
1.11%
9 lượt
42
0.86%
7 lượt
43
0.74%
6 lượt
44
1.73%
14 lượt
45
0.74%
6 lượt
46
1.23%
10 lượt
47
0.86%
7 lượt
48
0.86%
7 lượt
49
1.23%
10 lượt
50
0.62%
5 lượt
51
0.74%
6 lượt
52
1.85%
15 lượt
53
0.74%
6 lượt
54
0.49%
4 lượt
55
0.62%
5 lượt
56
1.36%
11 lượt
57
0.86%
7 lượt
58
0.74%
6 lượt
59
0.62%
5 lượt
60
0.74%
6 lượt
61
1.11%
9 lượt
62
0.86%
7 lượt
63
0.99%
8 lượt
64
1.73%
14 lượt
65
0.86%
7 lượt
66
1.11%
9 lượt
67
0.99%
8 lượt
68
1.36%
11 lượt
69
1.48%
12 lượt
70
0.99%
8 lượt
71
1.73%
14 lượt
72
0.37%
3 lượt
73
0.99%
8 lượt
74
0.99%
8 lượt
75
0.86%
7 lượt
76
1.11%
9 lượt
77
1.23%
10 lượt
78
1.23%
10 lượt
79
0.86%
7 lượt
80
0.99%
8 lượt
81
1.23%
10 lượt
82
0.74%
6 lượt
83
0.49%
4 lượt
84
0.74%
6 lượt
85
0.49%
4 lượt
86
0.62%
5 lượt
87
1.23%
10 lượt
88
1.48%
12 lượt
89
1.48%
12 lượt
90
1.11%
9 lượt
91
0.86%
7 lượt
92
1.48%
12 lượt
93
1.23%
10 lượt
94
0.99%
8 lượt
95
0.86%
7 lượt
96
0.37%
3 lượt
97
0.62%
5 lượt
98
0.74%
6 lượt
99
1.36%
11 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.