logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
1.11%
9 lượt
02
1.48%
12 lượt
03
1.60%
13 lượt
04
0.99%
8 lượt
05
0.86%
7 lượt
06
0.99%
8 lượt
07
1.11%
9 lượt
08
1.11%
9 lượt
09
1.11%
9 lượt
10
1.23%
10 lượt
11
1.11%
9 lượt
12
1.11%
9 lượt
13
0.86%
7 lượt
14
1.48%
12 lượt
15
0.99%
8 lượt
16
0.99%
8 lượt
17
1.11%
9 lượt
18
1.48%
12 lượt
19
0.62%
5 lượt
20
1.11%
9 lượt
21
1.36%
11 lượt
22
1.23%
10 lượt
23
1.23%
10 lượt
24
0.49%
4 lượt
25
1.23%
10 lượt
26
0.74%
6 lượt
27
0.49%
4 lượt
28
0.25%
2 lượt
29
1.11%
9 lượt
30
0.74%
6 lượt
31
1.11%
9 lượt
32
0.99%
8 lượt
33
0.99%
8 lượt
34
0.25%
2 lượt
35
1.23%
10 lượt
36
0.99%
8 lượt
37
0.62%
5 lượt
38
0.62%
5 lượt
39
0.74%
6 lượt
40
0.86%
7 lượt
41
1.98%
16 lượt
42
0.74%
6 lượt
43
1.48%
12 lượt
44
1.11%
9 lượt
45
1.73%
14 lượt
46
0.99%
8 lượt
47
1.11%
9 lượt
48
1.23%
10 lượt
49
1.23%
10 lượt
50
1.48%
12 lượt
51
0.25%
2 lượt
52
0.86%
7 lượt
53
0.62%
5 lượt
54
0.86%
7 lượt
55
0.86%
7 lượt
56
0.74%
6 lượt
57
0.74%
6 lượt
58
0.37%
3 lượt
59
1.36%
11 lượt
60
0.99%
8 lượt
61
0.99%
8 lượt
62
0.62%
5 lượt
63
1.36%
11 lượt
64
0.99%
8 lượt
65
1.23%
10 lượt
66
0.99%
8 lượt
67
1.11%
9 lượt
68
0.74%
6 lượt
69
0.62%
5 lượt
70
0.62%
5 lượt
71
0.86%
7 lượt
72
0.74%
6 lượt
73
1.11%
9 lượt
74
0.74%
6 lượt
75
1.60%
13 lượt
76
1.23%
10 lượt
77
1.23%
10 lượt
78
0.99%
8 lượt
79
1.23%
10 lượt
80
1.48%
12 lượt
81
0.62%
5 lượt
82
1.48%
12 lượt
83
1.11%
9 lượt
84
0.99%
8 lượt
85
0.62%
5 lượt
86
0.62%
5 lượt
87
0.74%
6 lượt
88
0.62%
5 lượt
89
1.23%
10 lượt
90
0.86%
7 lượt
91
0.49%
4 lượt
92
0.99%
8 lượt
93
0.99%
8 lượt
94
0.62%
5 lượt
95
1.23%
10 lượt
96
1.23%
10 lượt
97
0.74%
6 lượt
98
1.11%
9 lượt
99
1.60%
13 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.