logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.36%
11 lượt
01
0.74%
6 lượt
02
1.23%
10 lượt
03
1.23%
10 lượt
04
1.36%
11 lượt
05
1.23%
10 lượt
06
0.86%
7 lượt
07
1.23%
10 lượt
08
1.23%
10 lượt
09
0.86%
7 lượt
10
0.86%
7 lượt
11
1.11%
9 lượt
12
0.99%
8 lượt
13
1.23%
10 lượt
14
1.11%
9 lượt
15
0.62%
5 lượt
16
0.86%
7 lượt
17
0.37%
3 lượt
18
0.49%
4 lượt
19
0.74%
6 lượt
20
1.48%
12 lượt
21
2.10%
17 lượt
22
0.74%
6 lượt
23
1.11%
9 lượt
24
1.11%
9 lượt
25
1.11%
9 lượt
26
1.11%
9 lượt
27
0.25%
2 lượt
28
0.99%
8 lượt
29
0.74%
6 lượt
30
1.11%
9 lượt
31
1.23%
10 lượt
32
0.86%
7 lượt
33
1.11%
9 lượt
34
1.48%
12 lượt
35
0.49%
4 lượt
36
1.48%
12 lượt
37
0.37%
3 lượt
38
0.74%
6 lượt
39
1.23%
10 lượt
40
0.99%
8 lượt
41
1.11%
9 lượt
42
1.48%
12 lượt
43
1.48%
12 lượt
44
0.74%
6 lượt
45
0.49%
4 lượt
46
1.23%
10 lượt
47
1.11%
9 lượt
48
0.86%
7 lượt
49
0.37%
3 lượt
50
1.36%
11 lượt
51
1.23%
10 lượt
52
0.86%
7 lượt
53
1.36%
11 lượt
54
0.99%
8 lượt
55
0.74%
6 lượt
56
0.49%
4 lượt
57
1.23%
10 lượt
58
0.86%
7 lượt
59
0.99%
8 lượt
60
0.74%
6 lượt
61
0.99%
8 lượt
62
0.99%
8 lượt
63
0.12%
1 lượt
64
1.11%
9 lượt
65
1.11%
9 lượt
66
1.36%
11 lượt
67
0.99%
8 lượt
68
0.99%
8 lượt
69
0.49%
4 lượt
70
1.48%
12 lượt
71
0.86%
7 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
1.23%
10 lượt
74
0.99%
8 lượt
75
0.62%
5 lượt
76
2.10%
17 lượt
77
0.74%
6 lượt
78
1.60%
13 lượt
79
1.11%
9 lượt
80
0.74%
6 lượt
81
0.62%
5 lượt
82
1.48%
12 lượt
83
1.48%
12 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
0.74%
6 lượt
86
0.62%
5 lượt
87
1.48%
12 lượt
88
0.37%
3 lượt
89
0.74%
6 lượt
90
1.23%
10 lượt
91
1.23%
10 lượt
92
1.11%
9 lượt
93
0.12%
1 lượt
94
1.11%
9 lượt
95
0.74%
6 lượt
96
1.48%
12 lượt
97
0.74%
6 lượt
98
0.99%
8 lượt
99
0.86%
7 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.