logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
0.74%
6 lượt
02
1.11%
9 lượt
03
1.23%
10 lượt
04
0.62%
5 lượt
05
0.86%
7 lượt
06
0.25%
2 lượt
07
0.86%
7 lượt
08
0.99%
8 lượt
09
0.99%
8 lượt
10
1.60%
13 lượt
11
1.36%
11 lượt
12
1.36%
11 lượt
13
1.36%
11 lượt
14
0.62%
5 lượt
15
1.11%
9 lượt
16
1.11%
9 lượt
17
1.23%
10 lượt
18
0.62%
5 lượt
19
0.74%
6 lượt
20
0.62%
5 lượt
21
0.49%
4 lượt
22
1.36%
11 lượt
23
0.86%
7 lượt
24
1.23%
10 lượt
25
1.73%
14 lượt
26
1.11%
9 lượt
27
0.74%
6 lượt
28
0.74%
6 lượt
29
0.49%
4 lượt
30
0.74%
6 lượt
31
1.23%
10 lượt
32
0.49%
4 lượt
33
0.99%
8 lượt
34
1.23%
10 lượt
35
1.11%
9 lượt
36
1.36%
11 lượt
37
1.11%
9 lượt
38
0.99%
8 lượt
39
1.48%
12 lượt
40
0.74%
6 lượt
41
1.23%
10 lượt
42
1.60%
13 lượt
43
1.36%
11 lượt
44
1.60%
13 lượt
45
1.11%
9 lượt
46
1.11%
9 lượt
47
0.62%
5 lượt
48
1.36%
11 lượt
49
0.86%
7 lượt
50
0.99%
8 lượt
51
1.48%
12 lượt
52
0.74%
6 lượt
53
0.62%
5 lượt
54
1.11%
9 lượt
55
1.11%
9 lượt
56
0.74%
6 lượt
57
0.86%
7 lượt
58
0.62%
5 lượt
59
1.23%
10 lượt
60
0.49%
4 lượt
61
1.48%
12 lượt
62
0.74%
6 lượt
63
1.11%
9 lượt
64
1.36%
11 lượt
65
1.11%
9 lượt
66
0.86%
7 lượt
67
0.74%
6 lượt
68
1.23%
10 lượt
69
0.62%
5 lượt
70
0.37%
3 lượt
71
1.11%
9 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
0.86%
7 lượt
74
1.11%
9 lượt
75
1.11%
9 lượt
76
1.11%
9 lượt
77
1.23%
10 lượt
78
1.36%
11 lượt
79
1.48%
12 lượt
80
1.60%
13 lượt
81
1.36%
11 lượt
82
0.99%
8 lượt
83
0.99%
8 lượt
84
0.99%
8 lượt
85
1.11%
9 lượt
86
0.37%
3 lượt
87
1.11%
9 lượt
88
1.23%
10 lượt
89
0.37%
3 lượt
90
0.62%
5 lượt
91
0.62%
5 lượt
92
0.86%
7 lượt
93
1.23%
10 lượt
94
0.99%
8 lượt
95
1.36%
11 lượt
96
0.25%
2 lượt
97
0.99%
8 lượt
98
0.99%
8 lượt
99
0.37%
3 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.