logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
1.23%
10 lượt
02
0.99%
8 lượt
03
0.86%
7 lượt
04
0.99%
8 lượt
05
0.99%
8 lượt
06
1.11%
9 lượt
07
0.37%
3 lượt
08
0.74%
6 lượt
09
1.11%
9 lượt
10
0.62%
5 lượt
11
1.11%
9 lượt
12
1.23%
10 lượt
13
1.11%
9 lượt
14
1.23%
10 lượt
15
0.74%
6 lượt
16
0.99%
8 lượt
17
0.37%
3 lượt
18
0.74%
6 lượt
19
1.36%
11 lượt
20
1.11%
9 lượt
21
1.23%
10 lượt
22
0.49%
4 lượt
23
1.23%
10 lượt
24
1.23%
10 lượt
25
0.86%
7 lượt
26
0.49%
4 lượt
27
0.74%
6 lượt
28
0.62%
5 lượt
29
0.62%
5 lượt
30
1.11%
9 lượt
31
1.23%
10 lượt
32
0.74%
6 lượt
33
1.60%
13 lượt
34
1.23%
10 lượt
35
1.23%
10 lượt
36
1.11%
9 lượt
37
0.74%
6 lượt
38
0.99%
8 lượt
39
0.99%
8 lượt
40
1.36%
11 lượt
41
1.23%
10 lượt
42
0.86%
7 lượt
43
0.86%
7 lượt
44
0.62%
5 lượt
45
0.86%
7 lượt
46
0.37%
3 lượt
47
0.12%
1 lượt
48
1.85%
15 lượt
49
0.62%
5 lượt
50
0.37%
3 lượt
51
0.74%
6 lượt
52
1.73%
14 lượt
53
1.60%
13 lượt
54
1.36%
11 lượt
55
1.11%
9 lượt
56
0.99%
8 lượt
57
1.23%
10 lượt
58
0.86%
7 lượt
59
1.11%
9 lượt
60
0.62%
5 lượt
61
1.98%
16 lượt
62
0.62%
5 lượt
63
0.49%
4 lượt
64
1.23%
10 lượt
65
0.49%
4 lượt
66
0.74%
6 lượt
67
0.86%
7 lượt
68
1.11%
9 lượt
69
1.23%
10 lượt
70
1.11%
9 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
0.49%
4 lượt
73
1.11%
9 lượt
74
1.11%
9 lượt
75
0.99%
8 lượt
76
0.62%
5 lượt
77
0.25%
2 lượt
78
0.86%
7 lượt
79
0.99%
8 lượt
80
1.36%
11 lượt
81
0.62%
5 lượt
82
1.48%
12 lượt
83
1.48%
12 lượt
84
0.99%
8 lượt
85
1.23%
10 lượt
86
1.11%
9 lượt
87
0.74%
6 lượt
88
2.10%
17 lượt
89
1.11%
9 lượt
90
1.11%
9 lượt
91
1.23%
10 lượt
92
1.23%
10 lượt
93
1.85%
15 lượt
94
1.11%
9 lượt
95
1.11%
9 lượt
96
0.86%
7 lượt
97
1.23%
10 lượt
98
0.74%
6 lượt
99
1.23%
10 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.