logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
0.74%
6 lượt
02
0.86%
7 lượt
03
1.36%
11 lượt
04
0.99%
8 lượt
05
1.36%
11 lượt
06
0.99%
8 lượt
07
0.74%
6 lượt
08
0.99%
8 lượt
09
0.99%
8 lượt
10
1.11%
9 lượt
11
0.49%
4 lượt
12
1.36%
11 lượt
13
0.74%
6 lượt
14
0.86%
7 lượt
15
0.62%
5 lượt
16
0.86%
7 lượt
17
0.99%
8 lượt
18
0.99%
8 lượt
19
0.99%
8 lượt
20
1.48%
12 lượt
21
1.11%
9 lượt
22
1.11%
9 lượt
23
0.86%
7 lượt
24
1.60%
13 lượt
25
1.73%
14 lượt
26
0.86%
7 lượt
27
1.48%
12 lượt
28
1.11%
9 lượt
29
0.86%
7 lượt
30
1.11%
9 lượt
31
0.49%
4 lượt
32
1.11%
9 lượt
33
0.49%
4 lượt
34
0.74%
6 lượt
35
0.74%
6 lượt
36
1.23%
10 lượt
37
1.11%
9 lượt
38
0.99%
8 lượt
39
0.62%
5 lượt
40
0.86%
7 lượt
41
1.11%
9 lượt
42
0.62%
5 lượt
43
0.74%
6 lượt
44
0.99%
8 lượt
45
0.86%
7 lượt
46
0.86%
7 lượt
47
0.99%
8 lượt
48
1.23%
10 lượt
49
1.36%
11 lượt
50
0.49%
4 lượt
51
0.62%
5 lượt
52
0.62%
5 lượt
53
0.99%
8 lượt
54
0.62%
5 lượt
55
1.11%
9 lượt
56
0.99%
8 lượt
57
1.11%
9 lượt
58
0.74%
6 lượt
59
0.49%
4 lượt
60
1.23%
10 lượt
61
1.11%
9 lượt
62
1.36%
11 lượt
63
1.98%
16 lượt
64
1.23%
10 lượt
65
0.86%
7 lượt
66
0.86%
7 lượt
67
1.36%
11 lượt
68
1.60%
13 lượt
69
1.11%
9 lượt
70
1.73%
14 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
0.86%
7 lượt
74
1.23%
10 lượt
75
0.62%
5 lượt
76
0.74%
6 lượt
77
0.62%
5 lượt
78
1.98%
16 lượt
79
1.23%
10 lượt
80
0.74%
6 lượt
81
0.37%
3 lượt
82
1.48%
12 lượt
83
1.11%
9 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
1.23%
10 lượt
86
0.86%
7 lượt
87
0.74%
6 lượt
88
0.99%
8 lượt
89
0.62%
5 lượt
90
0.74%
6 lượt
91
0.49%
4 lượt
92
1.48%
12 lượt
93
1.23%
10 lượt
94
0.86%
7 lượt
95
0.86%
7 lượt
96
1.36%
11 lượt
97
1.23%
10 lượt
98
0.74%
6 lượt
99
1.23%
10 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.