logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.49%
4 lượt
01
1.11%
9 lượt
02
1.23%
10 lượt
03
0.62%
5 lượt
04
1.11%
9 lượt
05
1.23%
10 lượt
06
1.23%
10 lượt
07
0.99%
8 lượt
08
0.99%
8 lượt
09
0.74%
6 lượt
10
0.86%
7 lượt
11
0.49%
4 lượt
12
1.48%
12 lượt
13
0.99%
8 lượt
14
0.49%
4 lượt
15
0.74%
6 lượt
16
0.99%
8 lượt
17
0.86%
7 lượt
18
1.23%
10 lượt
19
0.49%
4 lượt
20
1.11%
9 lượt
21
0.86%
7 lượt
22
0.86%
7 lượt
23
0.49%
4 lượt
24
0.62%
5 lượt
25
0.74%
6 lượt
26
1.48%
12 lượt
27
1.36%
11 lượt
28
0.74%
6 lượt
29
0.49%
4 lượt
30
1.48%
12 lượt
31
0.62%
5 lượt
32
1.11%
9 lượt
33
0.74%
6 lượt
34
0.74%
6 lượt
35
1.23%
10 lượt
36
0.74%
6 lượt
37
0.86%
7 lượt
38
0.86%
7 lượt
39
0.86%
7 lượt
40
1.36%
11 lượt
41
0.99%
8 lượt
42
1.60%
13 lượt
43
0.74%
6 lượt
44
0.74%
6 lượt
45
1.60%
13 lượt
46
0.99%
8 lượt
47
0.86%
7 lượt
48
1.85%
15 lượt
49
1.23%
10 lượt
50
0.37%
3 lượt
51
0.74%
6 lượt
52
0.49%
4 lượt
53
1.23%
10 lượt
54
1.11%
9 lượt
55
0.74%
6 lượt
56
1.36%
11 lượt
57
1.11%
9 lượt
58
1.23%
10 lượt
59
0.74%
6 lượt
60
1.11%
9 lượt
61
0.86%
7 lượt
62
1.11%
9 lượt
63
1.11%
9 lượt
64
1.23%
10 lượt
65
0.62%
5 lượt
66
0.86%
7 lượt
67
1.36%
11 lượt
68
1.23%
10 lượt
69
1.48%
12 lượt
70
1.11%
9 lượt
71
1.23%
10 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
1.36%
11 lượt
74
0.86%
7 lượt
75
0.62%
5 lượt
76
0.74%
6 lượt
77
0.86%
7 lượt
78
0.86%
7 lượt
79
0.74%
6 lượt
80
0.99%
8 lượt
81
1.36%
11 lượt
82
0.62%
5 lượt
83
1.23%
10 lượt
84
0.74%
6 lượt
85
1.11%
9 lượt
86
1.73%
14 lượt
87
1.36%
11 lượt
88
1.60%
13 lượt
89
0.74%
6 lượt
90
1.11%
9 lượt
91
1.11%
9 lượt
92
1.11%
9 lượt
93
0.99%
8 lượt
94
0.86%
7 lượt
95
0.99%
8 lượt
96
1.48%
12 lượt
97
0.86%
7 lượt
98
0.99%
8 lượt
99
1.11%
9 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.