logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
0.37%
3 lượt
02
0.74%
6 lượt
03
1.36%
11 lượt
04
0.99%
8 lượt
05
0.74%
6 lượt
06
0.74%
6 lượt
07
1.48%
12 lượt
08
0.99%
8 lượt
09
1.23%
10 lượt
10
1.60%
13 lượt
11
1.60%
13 lượt
12
1.11%
9 lượt
13
0.86%
7 lượt
14
1.73%
14 lượt
15
0.99%
8 lượt
16
0.49%
4 lượt
17
0.74%
6 lượt
18
0.49%
4 lượt
19
0.74%
6 lượt
20
0.86%
7 lượt
21
0.99%
8 lượt
22
1.11%
9 lượt
23
1.48%
12 lượt
24
1.60%
13 lượt
25
0.86%
7 lượt
26
1.36%
11 lượt
27
0.99%
8 lượt
28
0.86%
7 lượt
29
0.74%
6 lượt
30
0.99%
8 lượt
31
0.99%
8 lượt
32
0.86%
7 lượt
33
0.99%
8 lượt
34
1.11%
9 lượt
35
0.74%
6 lượt
36
0.99%
8 lượt
37
0.62%
5 lượt
38
0.62%
5 lượt
39
0.99%
8 lượt
40
1.60%
13 lượt
41
0.99%
8 lượt
42
1.23%
10 lượt
43
0.99%
8 lượt
44
0.62%
5 lượt
45
0.49%
4 lượt
46
1.23%
10 lượt
47
0.12%
1 lượt
48
0.99%
8 lượt
49
1.23%
10 lượt
50
1.36%
11 lượt
51
1.60%
13 lượt
52
1.23%
10 lượt
53
0.74%
6 lượt
54
1.23%
10 lượt
55
0.62%
5 lượt
56
0.86%
7 lượt
57
0.49%
4 lượt
58
0.62%
5 lượt
59
0.74%
6 lượt
60
0.25%
2 lượt
61
0.62%
5 lượt
62
1.48%
12 lượt
63
0.99%
8 lượt
64
0.99%
8 lượt
65
0.62%
5 lượt
66
1.73%
14 lượt
67
0.62%
5 lượt
68
0.99%
8 lượt
69
1.36%
11 lượt
70
0.74%
6 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
1.60%
13 lượt
73
0.74%
6 lượt
74
0.99%
8 lượt
75
1.48%
12 lượt
76
1.11%
9 lượt
77
0.37%
3 lượt
78
0.86%
7 lượt
79
0.86%
7 lượt
80
1.85%
15 lượt
81
1.36%
11 lượt
82
0.86%
7 lượt
83
0.86%
7 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
0.99%
8 lượt
86
1.11%
9 lượt
87
0.99%
8 lượt
88
0.99%
8 lượt
89
0.74%
6 lượt
90
0.62%
5 lượt
91
1.11%
9 lượt
92
1.60%
13 lượt
93
1.36%
11 lượt
94
1.36%
11 lượt
95
0.74%
6 lượt
96
0.99%
8 lượt
97
2.22%
18 lượt
98
0.86%
7 lượt
99
0.62%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.