logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
9 lượt
01
0.99%
8 lượt
02
0.49%
4 lượt
03
0.49%
4 lượt
04
0.86%
7 lượt
05
0.62%
5 lượt
06
1.11%
9 lượt
07
0.86%
7 lượt
08
1.11%
9 lượt
09
1.36%
11 lượt
10
1.23%
10 lượt
11
1.23%
10 lượt
12
1.23%
10 lượt
13
1.23%
10 lượt
14
0.37%
3 lượt
15
0.49%
4 lượt
16
0.37%
3 lượt
17
0.86%
7 lượt
18
0.99%
8 lượt
19
2.10%
17 lượt
20
0.62%
5 lượt
21
0.49%
4 lượt
22
0.62%
5 lượt
23
0.74%
6 lượt
24
1.36%
11 lượt
25
1.11%
9 lượt
26
0.62%
5 lượt
27
1.23%
10 lượt
28
1.11%
9 lượt
29
0.74%
6 lượt
30
1.60%
13 lượt
31
1.23%
10 lượt
32
0.86%
7 lượt
33
0.37%
3 lượt
34
0.86%
7 lượt
35
0.74%
6 lượt
36
1.23%
10 lượt
37
0.74%
6 lượt
38
1.11%
9 lượt
39
0.99%
8 lượt
40
1.23%
10 lượt
41
1.23%
10 lượt
42
1.36%
11 lượt
43
1.23%
10 lượt
44
0.25%
2 lượt
45
1.98%
16 lượt
46
0.62%
5 lượt
47
1.23%
10 lượt
48
0.49%
4 lượt
49
0.86%
7 lượt
50
1.11%
9 lượt
51
0.99%
8 lượt
52
0.74%
6 lượt
53
0.62%
5 lượt
54
0.74%
6 lượt
55
1.23%
10 lượt
56
1.11%
9 lượt
57
0.62%
5 lượt
58
0.99%
8 lượt
59
0.86%
7 lượt
60
1.11%
9 lượt
61
0.99%
8 lượt
62
0.86%
7 lượt
63
1.23%
10 lượt
64
0.62%
5 lượt
65
1.73%
14 lượt
66
0.99%
8 lượt
67
1.36%
11 lượt
68
0.99%
8 lượt
69
1.23%
10 lượt
70
1.36%
11 lượt
71
1.11%
9 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
0.99%
8 lượt
74
1.36%
11 lượt
75
0.86%
7 lượt
76
0.86%
7 lượt
77
0.86%
7 lượt
78
1.36%
11 lượt
79
0.86%
7 lượt
80
1.23%
10 lượt
81
0.99%
8 lượt
82
0.99%
8 lượt
83
1.73%
14 lượt
84
2.35%
19 lượt
85
0.86%
7 lượt
86
1.36%
11 lượt
87
0.74%
6 lượt
88
0.99%
8 lượt
89
0.74%
6 lượt
90
0.86%
7 lượt
91
0.86%
7 lượt
92
1.11%
9 lượt
93
0.74%
6 lượt
94
1.11%
9 lượt
95
0.86%
7 lượt
96
1.23%
10 lượt
97
0.74%
6 lượt
98
0.86%
7 lượt
99
0.86%
7 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.