logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.36%
11 lượt
01
1.23%
10 lượt
02
0.86%
7 lượt
03
0.74%
6 lượt
04
1.23%
10 lượt
05
1.23%
10 lượt
06
0.74%
6 lượt
07
0.74%
6 lượt
08
1.60%
13 lượt
09
0.37%
3 lượt
10
1.23%
10 lượt
11
0.74%
6 lượt
12
1.60%
13 lượt
13
1.23%
10 lượt
14
0.25%
2 lượt
15
0.25%
2 lượt
16
1.23%
10 lượt
17
0.99%
8 lượt
18
1.23%
10 lượt
19
1.23%
10 lượt
20
0.37%
3 lượt
21
0.49%
4 lượt
22
0.86%
7 lượt
23
1.11%
9 lượt
24
1.48%
12 lượt
25
1.23%
10 lượt
26
0.62%
5 lượt
27
0.86%
7 lượt
28
1.23%
10 lượt
29
0.99%
8 lượt
30
1.36%
11 lượt
31
0.99%
8 lượt
32
1.60%
13 lượt
33
1.48%
12 lượt
34
0.49%
4 lượt
35
0.74%
6 lượt
36
0.86%
7 lượt
37
0.99%
8 lượt
38
1.11%
9 lượt
39
1.23%
10 lượt
40
1.48%
12 lượt
41
1.11%
9 lượt
42
1.23%
10 lượt
43
1.60%
13 lượt
44
0.99%
8 lượt
45
0.99%
8 lượt
46
1.11%
9 lượt
47
0.99%
8 lượt
48
1.36%
11 lượt
49
1.11%
9 lượt
50
0.99%
8 lượt
51
1.11%
9 lượt
52
0.49%
4 lượt
53
1.11%
9 lượt
54
1.11%
9 lượt
55
0.99%
8 lượt
56
0.37%
3 lượt
57
0.62%
5 lượt
58
1.11%
9 lượt
59
1.36%
11 lượt
60
1.11%
9 lượt
61
0.74%
6 lượt
62
0.86%
7 lượt
63
0.62%
5 lượt
64
1.48%
12 lượt
65
0.99%
8 lượt
66
1.60%
13 lượt
67
0.74%
6 lượt
68
1.11%
9 lượt
69
0.74%
6 lượt
70
1.23%
10 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
1.23%
10 lượt
73
0.37%
3 lượt
74
1.73%
14 lượt
75
0.49%
4 lượt
76
1.11%
9 lượt
77
1.73%
14 lượt
78
1.23%
10 lượt
79
0.62%
5 lượt
80
0.86%
7 lượt
81
0.37%
3 lượt
82
0.49%
4 lượt
83
0.25%
2 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
1.60%
13 lượt
86
0.62%
5 lượt
87
1.11%
9 lượt
88
0.86%
7 lượt
89
0.62%
5 lượt
90
1.36%
11 lượt
91
1.11%
9 lượt
92
1.48%
12 lượt
93
0.74%
6 lượt
94
0.99%
8 lượt
95
1.85%
15 lượt
96
0.74%
6 lượt
97
0.74%
6 lượt
98
0.49%
4 lượt
99
0.99%
8 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.