logo

Sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc

Bảng sớ đầu đuôi kết quả xổ số miền Bắc

Thứ Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Chủ Nhật, 14/04/2024 52 - 22 - 89 - 90 71396
Thứ 7, 13/04/2024 58 - 28 - 35 - 64 90649
Thứ 6, 12/04/2024 27 - 83 - 16 - 80 12073
Thứ 5, 11/04/2024 73 - 80 - 42 - 86 69356
Thứ 4, 10/04/2024 12 - 45 - 75 - 97 14138
Thứ 3, 09/04/2024 69 - 62 - 27 - 41 16510
Thứ 2, 08/04/2024 15 - 61 - 05 - 32 30147
Chủ Nhật, 07/04/2024 65 - 17 - 72 - 50 93374
Thứ 7, 06/04/2024 21 - 59 - 95 - 03 00312
Thứ 6, 05/04/2024 05 - 13 - 49 - 19 72666
Thứ 5, 04/04/2024 01 - 42 - 65 - 89 69389
Thứ 4, 03/04/2024 93 - 94 - 15 - 22 67364
Thứ 3, 02/04/2024 65 - 86 - 54 - 35 62909
Thứ 2, 01/04/2024 09 - 93 - 06 - 38 19052
Chủ Nhật, 31/03/2024 69 - 90 - 28 - 81 36909
Thứ 7, 30/03/2024 96 - 94 - 29 - 09 62135
Thứ 6, 29/03/2024 05 - 67 - 87 - 62 37869
Thứ 5, 28/03/2024 07 - 82 - 98 - 90 49879
Thứ 4, 27/03/2024 84 - 38 - 18 - 25 20645
Thứ 3, 26/03/2024 82 - 17 - 99 - 07 59619
Thứ 2, 25/03/2024 39 - 42 - 11 - 77 16342
Chủ Nhật, 24/03/2024 29 - 09 - 32 - 39 88274
Thứ 7, 23/03/2024 85 - 51 - 42 - 16 59882
Thứ 6, 22/03/2024 21 - 91 - 03 - 69 95371
Thứ 5, 21/03/2024 87 - 13 - 52 - 56 81866
Thứ 4, 20/03/2024 87 - 23 - 54 - 37 35144
Thứ 3, 19/03/2024 33 - 44 - 22 - 51 15636
Thứ 2, 18/03/2024 82 - 29 - 25 - 53 78723
Chủ Nhật, 17/03/2024 02 - 50 - 20 - 30 39399
Quảng cáo

Sớ đầu - đuôi miền Bắc là gì?

- Sớ đầu miền Bắc là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 7) trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.


- Sớ đuôi miền Bắc là cách thống kê 2 con lô cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.


Sớ đầu – đuôi miền Bắc giúp bạn có thể xem nhanh những bộ số đầu và đuôi trong nhiều ngày liên tục của XSMB. Ngoài ra, còn có thể tra cứu sớ đầu đuôi theo thứ như sau:

- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
- Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật