logo

Sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc

Bảng sớ đầu đuôi kết quả xổ số miền Bắc

Thứ Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Chủ Nhật, 18/04/2021 08 - 56 - 62 - 30 89500
Thứ 7, 17/04/2021 64 - 95 - 10 - 52 10780
Thứ 6, 16/04/2021 24 - 63 - 21 - 14 99789
Thứ 5, 15/04/2021 61 - 32 - 56 - 62 90982
Thứ 4, 14/04/2021 39 - 80 - 82 - 38 74295
Thứ 3, 13/04/2021 97 - 74 - 36 - 21 29405
Thứ 2, 12/04/2021 70 - 97 - 16 - 88 86039
Chủ Nhật, 11/04/2021 87 - 80 - 83 - 23 29013
Thứ 7, 10/04/2021 86 - 54 - 27 - 64 85313
Thứ 6, 09/04/2021 93 - 83 - 95 - 71 52070
Thứ 5, 08/04/2021 11 - 03 - 47 - 86 63904
Thứ 4, 07/04/2021 13 - 70 - 81 - 56 97675
Thứ 3, 06/04/2021 44 - 45 - 01 - 74 94659
Thứ 2, 05/04/2021 56 - 25 - 87 - 11 06800
Chủ Nhật, 04/04/2021 54 - 37 - 36 - 65 16278
Thứ 7, 03/04/2021 03 - 28 - 67 - 75 44110
Thứ 6, 02/04/2021 10 - 15 - 43 - 45 01795
Thứ 5, 01/04/2021 65 - 72 - 07 - 23 50393
Thứ 4, 31/03/2021 16 - 39 - 03 - 54 06996
Thứ 3, 30/03/2021 64 - 50 - 81 - 58 49255
Thứ 2, 29/03/2021 62 - 89 - 08 - 73 03000
Chủ Nhật, 28/03/2021 28 - 55 - 35 - 70 31295
Thứ 7, 27/03/2021 41 - 56 - 54 - 45 54601
Thứ 6, 26/03/2021 59 - 57 - 29 - 76 72042
Thứ 5, 25/03/2021 24 - 06 - 22 - 91 44219
Thứ 4, 24/03/2021 27 - 91 - 25 - 02 66438
Thứ 3, 23/03/2021 78 - 29 - 57 - 41 85639
Thứ 2, 22/03/2021 55 - 78 - 59 - 37 54315
Chủ Nhật, 21/03/2021 05 - 17 - 02 - 51 68140

Sớ đầu - đuôi miền Bắc là gì?

- Sớ đầu miền Bắc là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 7) trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.


- Sớ đuôi miền Bắc là cách thống kê 2 con lô cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.


Sớ đầu – đuôi miền Bắc giúp bạn có thể xem nhanh những bộ số đầu và đuôi trong nhiều ngày liên tục của XSMB. Ngoài ra, còn có thể tra cứu sớ đầu đuôi theo thứ như sau:

- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6
- Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7
- Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật