logo

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ (được định nghĩa dưới đây), Khách hàng đã đồng ý với Điều khoản sử dụng này và các Chính sách khác của Website.

1. Dịch vụ cung cấp:
“Dịch vụ” theo Điều khoản này bao gồm toàn bộ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Website https://xosocattuong.vn.
Khách hàng trong Điều khoản này được hiểu là người dùng cá nhân, đăng ký hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ của Website, có thao tác truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Website.
Việc điều chỉnh “Điều khoản sử dụng” (còn được gọi là “Điều khoản”) được Website chủ động thực hiện bằng cách đăng tải công khai trên Website hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các kênh thông tin đại chúng hoặc các biện pháp liên hệ khác dựa trên thông tin Khách hàng đã tự nguyện cung cấp (số điện thoại, email, mạng xã hội... ). Khách hàng tự cập nhật những thay đổi của Điều khoản và được xem là đồng ý với toàn bộ nội dung thay đổi bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

2. Sở hữu trí tuệ:
Toàn bộ nội dung Dịch vụ, bao gồm các yếu tố được hiển thị, cung cấp, hoặc liên kết với Website thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, bao gồm cả nội dung, hình ảnh, bài viết, dữ liệu. Khách hàng sử dụng Dịch vụ cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, đồng thời không sao chép, truyền phát, kinh doanh, sử dụng, chỉnh sửa nội dung Dịch vụ/Website dưới bất kỳ hình thức nào nếu:
- Không có sự chấp thuận của chúng tôi;
- Gây cản trở hoạt động bình thường của Website;
- Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Trong khả năng tốt nhất của mình, Website luôn cố gắng cung cấp cho Khách hàng những thông tin chính xác nhất về Dịch vụ. Tuy nhiên, Khách hàng nhận thức và chấp thuận rằng các thông tin được Website đăng tải dưới dạng tương đối và Website không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối hoặc hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên Website. Các thông tin tại Website được cập nhật thường xuyên, định kỳ và có thể thay đổi mà không thông báo trước. Do đó, việc sử dụng lại thông tin từ Website là hoàn toàn thuộc rủi ro riêng của Khách hàng.

Website không chịu trách nhiệm về nội dung do Khách hàng đăng tải hoặc các nội dung có liên kết với Website, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các đối tác khác. Trong mọi trường hợp, Website không chịu trách nhiệm với hệ quả phát sinh từ hành vi sử dụng Dịch vụ của Khách hàng vi phạm Điều khoản này, bao gồm cả những tổn thất, thiệt hại, bất lợi (nếu có).

3. Cam kết chung:
Khách hàng tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi sử dụng Dịch vụ của mình. Hành vi vi phạm pháp luật, Điều khoản cam kết, các Chính sách khác của Khách hàng có thể dẫn đến việc chấm dứt cung cấp Dịch vụ và không loại trừ các nghĩa vụ pháp lý phát sinh khác (nếu có). Website không chấp nhận các hành vi sau đây của Khách hàng:
- Vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, an toàn/an ninh thông tin;
- Gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc đe dọa gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Website, các Đối tác, hoặc các tổ chức-cá nhân khác;
- Chiếm đoạt tài khoản, mật khẩu, thu thập dữ liệu trái phép;
- Đăng tải, truyền phát những nội dung không phù hợp với Chính sách của Website;
- Sử dụng các phần mêm, công cụ, chương trình máy tính tác động đến chức năng hoạt động bình thường của Website (bao gồm cả nội dụng độc hại, phần mềm gián điệp, virus hoặc các chương trình máy tính có tính chất nguy hiểm khác);
- Phân tích ngược (reverse-engineer), trích xuất dữ liệu (crawl/spider) hoặc sao chép, tác động đến toàn bộ hoặc một phần mã nguồn (source code) của Website;
- Sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích đầu tư, kinh doanh, thương mại nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

Website bảo lưu quyền chỉnh sửa, xóa bỏ bất kỳ nội dung, Dịch vụ nào thuộc quyền quản lý của Website, do Website cung cấp hoặc do người dùng cung cấp, đăng tải, chia sẻ nếu có bằng chứng cụ thể/nghi ngờ hợp lý về việc Khách hàng vi phạm Điều khoản này hoặc trong những trường hợp cần thiết khác.

 

Tin liên quan

Quảng cáo