logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00386
G1 801 083
G2 156 005 276 978
G3 536 963 346 352 142 354
KK 875 647 553 756 941 955 837 697
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00385
G1 270 975
G2 176 536 388 821
G3 086 005 074 783 629 781
KK 134 024 416 259 497 968 699 751
Kỳ quay thưởng: #00384
G1 706 569
G2 164 100 950 605
G3 321 934 351 757 572 767
KK 775 917 357 621 091 801 527 735
Kỳ quay thưởng: #00383
G1 426 407
G2 967 094 433 199
G3 114 435 474 108 407 979
KK 690 674 410 108 034 182 311 611
Kỳ quay thưởng: #00382
G1 912 963
G2 512 147 556 104
G3 863 937 202 365 700 711
KK 785 802 220 576 262 256 965 496
Kỳ quay thưởng: #00381
G1 450 981
G2 963 911 124 721
G3 905 676 184 747 266 181
KK 574 378 091 291 453 658 192 767
Kỳ quay thưởng: #00380
G1 511 910
G2 029 475 839 491
G3 510 272 800 074 822 308
KK 226 205 042 464 753 899 635 842
Kỳ quay thưởng: #00379
G1 823 799
G2 306 511 659 954
G3 215 562 080 933 285 791
KK 760 139 952 640 139 701 303 781
Kỳ quay thưởng: #00378
G1 965 980
G2 170 152 192 648
G3 743 235 153 403 223 483
KK 875 843 241 064 764 349 160 541
Kỳ quay thưởng: #00377
G1 966 161
G2 084 909 499 399
G3 371 045 598 188 647 764
KK 071 970 517 805 410 465 914 720
Kỳ quay thưởng: #00376
G1 192 747
G2 635 926 956 586
G3 831 451 878 501 481 377
KK 961 436 663 809 118 160 637 755
Kỳ quay thưởng: #00375
G1 248 314
G2 909 220 826 664
G3 145 272 413 385 262 790
KK 664 108 627 426 506 515 007 783
Kỳ quay thưởng: #00374
G1 072 800
G2 085 529 067 575
G3 782 847 672 846 835 080
KK 298 347 003 090 451 663 696 507
Kỳ quay thưởng: #00373
G1 887 918
G2 893 304 837 877
G3 774 163 266 611 522 981
KK 364 122 661 241 954 245 157 574

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000