logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00460
G1 624 724
G2 106 019 121 714
G3 236 859 301 961 636 677
KK 137 785 695 574 134 400 292 563
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00459
G1 944 167
G2 903 870 970 779
G3 242 346 610 023 455 884
KK 006 695 018 695 434 284 032 752
Kỳ quay thưởng: #00458
G1 299 174
G2 809 797 158 941
G3 340 684 866 978 874 476
KK 311 681 053 081 167 461 956 787
Kỳ quay thưởng: #00457
G1 838 832
G2 654 428 162 146
G3 686 061 883 432 139 126
KK 815 758 334 711 510 417 616 202
Kỳ quay thưởng: #00456
G1 961 929
G2 405 217 730 898
G3 705 865 251 629 704 787
KK 849 655 253 347 931 328 732 840
Kỳ quay thưởng: #00455
G1 519 557
G2 377 905 345 947
G3 671 335 425 811 533 530
KK 181 600 743 463 618 720 202 743
Kỳ quay thưởng: #00454
G1 759 209
G2 491 386 443 352
G3 261 856 656 474 279 393
KK 068 360 566 124 433 565 841 065
Kỳ quay thưởng: #00453
G1 514 848
G2 963 474 287 795
G3 489 054 512 765 279 362
KK 454 728 994 752 273 547 654 617
Kỳ quay thưởng: #00452
G1 324 859
G2 674 177 337 174
G3 581 125 397 660 669 605
KK 553 252 409 677 973 977 173 855
Kỳ quay thưởng: #00451
G1 617 377
G2 041 995 258 614
G3 322 031 480 802 417 768
KK 256 057 351 370 972 242 479 108
Kỳ quay thưởng: #00450
G1 145 303
G2 021 771 587 013
G3 538 322 507 985 516 371
KK 049 868 375 204 000 984 850 080
Kỳ quay thưởng: #00449
G1 741 681
G2 583 187 463 121
G3 172 165 033 390 330 836
KK 059 380 055 804 533 811 435 865
Kỳ quay thưởng: #00448
G1 751 486
G2 881 505 332 620
G3 078 520 020 469 141 645
KK 519 496 315 239 124 579 859 189
Kỳ quay thưởng: #00447
G1 267 008
G2 291 915 835 189
G3 919 024 259 655 742 214
KK 065 582 630 947 241 564 663 001

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000