logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00092
G1 438 646
G2 536 341 039 682
G3 993 244 089 236 806 727
KK 142 287 576 887 319 978 977 900
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00091
G1 389 270
G2 367 391 661 221
G3 285 710 409 469 324 722
KK 841 372 656 168 145 134 911 095
Kỳ quay thưởng: #00090
G1 734 003
G2 849 594 325 910
G3 177 497 720 482 399 157
KK 857 873 444 939 695 634 309 210
Kỳ quay thưởng: #00089
G1 493 927
G2 868 361 213 583
G3 515 427 903 864 789 151
KK 078 370 525 170 854 845 954 091
Kỳ quay thưởng: #00088
G1 554 076
G2 032 905 504 278
G3 293 907 344 354 694 565
KK 597 213 750 644 998 157 703 313
Kỳ quay thưởng: #00087
G1 407 209
G2 075 100 820 102
G3 439 553 059 780 578 815
KK 634 703 284 385 882 207 658 018
Kỳ quay thưởng: #00086
G1 601 741
G2 205 553 359 256
G3 075 496 804 744 039 789
KK 909 767 488 091 719 433 338 241
Kỳ quay thưởng: #00085
G1 102 655
G2 756 867 121 374
G3 148 241 551 530 318 156
KK 655 675 709 117 335 375 561 428
Kỳ quay thưởng: #00084
G1 511 208
G2 265 532 889 035
G3 372 286 797 468 427 418
KK 900 026 122 067 773 953 764 982
Kỳ quay thưởng: #00083
G1 272 302
G2 206 613 038 558
G3 947 508 524 517 248 864
KK 916 778 961 126 810 830 871 407
Kỳ quay thưởng: #00082
G1 729 283
G2 328 859 794 959
G3 954 808 958 403 982 315
KK 055 072 482 763 839 115 652 709
Kỳ quay thưởng: #00081
G1 595 805
G2 896 739 122 309
G3 543 463 524 607 127 906
KK 806 575 282 932 134 562 504 450
Kỳ quay thưởng: #00080
G1 303 188
G2 922 553 971 642
G3 036 229 232 576 151 357
KK 550 084 305 421 130 738 382 116
Kỳ quay thưởng: #00079
G1 764 715
G2 306 192 470 181
G3 714 908 880 711 960 456
KK 359 166 081 619 265 001 163 957

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000