logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00736
G1 902 630
G2 294 466 054 310
G3 369 975 284 793 269 203
KK 239 808 782 683 385 271 876 489
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00735
G1 526 275
G2 239 795 406 141
G3 852 566 664 357 413 249
KK 390 707 766 374 646 342 131 363
Kỳ quay thưởng: #00734
G1 928 870
G2 757 567 541 718
G3 256 167 824 097 400 574
KK 088 475 925 599 930 383 970 607
Kỳ quay thưởng: #00733
G1 785 987
G2 898 337 766 569
G3 697 885 107 306 134 336
KK 475 612 410 172 155 093 135 388
Kỳ quay thưởng: #00732
G1 659 370
G2 766 092 622 447
G3 535 280 142 421 941 250
KK 033 799 713 379 832 606 238 425
Kỳ quay thưởng: #00731
G1 415 036
G2 902 783 851 122
G3 676 880 780 819 972 881
KK 436 335 696 713 895 408 621 599
Kỳ quay thưởng: #00730
G1 184 236
G2 507 051 640 584
G3 969 006 298 520 497 729
KK 357 026 896 284 650 349 780 861
Kỳ quay thưởng: #00729
G1 358 312
G2 143 469 453 114
G3 391 839 543 226 761 563
KK 538 585 823 543 902 556 246 082
Kỳ quay thưởng: #00728
G1 942 275
G2 421 878 407 321
G3 968 938 506 653 291 605
KK 927 075 152 114 848 070 328 105
Kỳ quay thưởng: #00727
G1 851 879
G2 094 088 195 106
G3 569 072 466 063 769 015
KK 111 695 055 082 161 035 521 752
Kỳ quay thưởng: #00726
G1 204 959
G2 484 859 772 687
G3 289 780 806 619 805 824
KK 750 069 729 384 307 041 593 152
Kỳ quay thưởng: #00725
G1 919 310
G2 288 426 989 946
G3 193 743 152 447 510 625
KK 783 687 198 211 393 306 456 121
Kỳ quay thưởng: #00724
G1 156 885
G2 616 176 143 691
G3 109 525 688 315 004 782
KK 650 020 794 538 710 769 183 967
Kỳ quay thưởng: #00723
G1 248 346
G2 883 158 074 725
G3 761 459 118 305 785 209
KK 443 106 262 273 733 928 419 646

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000