logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00517
G1 912 302
G2 592 907 912 257
G3 419 291 056 052 727 015
KK 563 001 680 184 145 087 289 174
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00516
G1 564 240
G2 520 777 172 753
G3 429 768 466 195 566 080
KK 116 753 948 713 180 554 830 217
Kỳ quay thưởng: #00515
G1 796 167
G2 707 426 891 533
G3 214 827 208 596 167 736
KK 712 991 955 748 126 859 391 360
Kỳ quay thưởng: #00514
G1 775 309
G2 918 647 096 241
G3 024 277 305 567 876 047
KK 674 491 211 575 371 070 898 331
Kỳ quay thưởng: #00513
G1 543 948
G2 445 894 729 771
G3 604 160 597 909 300 865
KK 361 165 027 079 847 668 421 300
Kỳ quay thưởng: #00512
G1 828 131
G2 815 503 625 480
G3 972 512 313 917 214 955
KK 586 186 886 158 363 165 479 098
Kỳ quay thưởng: #00511
G1 048 122
G2 119 743 902 190
G3 170 957 769 734 367 173
KK 570 590 245 273 469 700 640 945
Kỳ quay thưởng: #00510
G1 779 007
G2 481 495 923 859
G3 623 985 356 641 140 239
KK 677 933 478 266 910 673 977 930
Kỳ quay thưởng: #00509
G1 188 832
G2 693 330 280 463
G3 291 653 390 314 848 129
KK 799 550 378 480 910 536 750 673
Kỳ quay thưởng: #00508
G1 262 171
G2 191 667 525 807
G3 866 864 762 173 557 145
KK 254 947 248 828 404 865 924 521
Kỳ quay thưởng: #00507
G1 708 730
G2 088 850 887 015
G3 300 396 049 734 150 075
KK 746 099 936 714 337 502 716 409
Kỳ quay thưởng: #00506
G1 576 896
G2 722 792 961 433
G3 542 296 314 281 557 197
KK 720 024 515 073 384 128 051 822
Kỳ quay thưởng: #00505
G1 854 691
G2 412 686 400 304
G3 389 866 973 223 335 944
KK 839 509 607 765 724 972 954 604
Kỳ quay thưởng: #00504
G1 546 272
G2 824 455 441 403
G3 576 346 204 358 163 058
KK 208 239 966 895 072 749 916 432

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000