logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00166
G1 736 228
G2 595 535 378 865
G3 338 949 857 097 697 595
KK 089 284 073 225 917 450 692 722
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00165
G1 251 537
G2 446 400 246 109
G3 057 043 946 243 751 216
KK 833 276 364 158 228 533 203 142
Kỳ quay thưởng: #00164
G1 604 192
G2 118 099 601 081
G3 695 095 153 631 973 077
KK 380 035 547 656 815 390 205 819
Kỳ quay thưởng: #00163
G1 678 731
G2 812 963 745 919
G3 891 202 054 462 814 855
KK 837 018 255 425 243 094 118 053
Kỳ quay thưởng: #00162
G1 579 785
G2 583 668 522 518
G3 469 213 876 220 804 328
KK 926 234 247 078 405 391 698 475
Kỳ quay thưởng: #00161
G1 973 378
G2 622 536 358 271
G3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984
Kỳ quay thưởng: #00160
G1 291 376
G2 614 458 760 587
G3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732
Kỳ quay thưởng: #00159
G1 124 457
G2 694 221 663 591
G3 506 469 150 295 793 049
KK 584 574 296 613 003 634 159 565
Kỳ quay thưởng: #00158
G1 123 044
G2 612 548 497 963
G3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428
Kỳ quay thưởng: #00157
G1 826 771
G2 838 976 489 696
G3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635
Kỳ quay thưởng: #00156
G1 353 204
G2 191 607 127 268
G3 313 090 856 118 969 477
KK 550 009 060 884 205 245 835 073
Kỳ quay thưởng: #00155
G1 032 346
G2 722 616 214 420
G3 323 330 087 978 878 459
KK 441 388 685 105 445 419 920 361
Kỳ quay thưởng: #00154
G1 273 377
G2 566 846 543 972
G3 341 315 564 474 188 596
KK 835 927 400 955 728 438 027 026
Kỳ quay thưởng: #00153
G1 519 093
G2 322 414 051 343
G3 895 220 338 834 603 706
KK 710 072 653 976 974 170 489 545

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000