logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00312
G1 946 285
G2 765 560 650 993
G3 983 953 476 188 795 518
KK 217 451 317 211 511 182 192 165
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00311
G1 321 349
G2 573 060 966 133
G3 804 562 661 787 903 617
KK 962 281 256 127 322 863 068 610
Kỳ quay thưởng: #00310
G1 584 934
G2 496 835 875 293
G3 866 418 393 512 718 197
KK 005 914 037 386 419 192 404 919
Kỳ quay thưởng: #00309
G1 105 487
G2 151 081 975 719
G3 485 216 868 145 737 505
KK 117 073 381 032 166 684 239 524
Kỳ quay thưởng: #00308
G1 939 719
G2 317 371 492 267
G3 857 910 867 856 392 892
KK 204 539 792 303 484 209 557 063
Kỳ quay thưởng: #00307
G1 872 096
G2 731 646 111 222
G3 025 587 407 161 558 268
KK 079 179 918 485 306 860 210 551
Kỳ quay thưởng: #00306
G1 380 919
G2 263 039 556 562
G3 810 287 123 368 771 450
KK 622 721 830 987 237 536 350 546
Kỳ quay thưởng: #00305
G1 320 752
G2 751 683 120 721
G3 524 613 267 369 307 449
KK 593 021 684 562 784 784 056 347
Kỳ quay thưởng: #00304
G1 337 470
G2 803 822 990 945
G3 800 105 649 706 849 463
KK 615 726 886 641 474 393 261 326
Kỳ quay thưởng: #00303
G1 993 890
G2 444 551 868 604
G3 227 258 078 412 969 137
KK 675 818 396 013 234 182 570 539
Kỳ quay thưởng: #00302
G1 532 419
G2 247 375 499 321
G3 007 958 510 265 376 047
KK 196 224 515 832 596 940 847 720
Kỳ quay thưởng: #00301
G1 990 222
G2 023 411 797 884
G3 730 225 867 017 231 457
KK 145 548 367 835 228 704 051 690
Kỳ quay thưởng: #00300
G1 052 683
G2 506 707 853 226
G3 441 450 569 891 159 877
KK 880 625 515 520 574 086 195 636
Kỳ quay thưởng: #00299
G1 654 993
G2 070 378 803 281
G3 715 395 241 720 654 827
KK 734 007 091 849 430 029 301 111

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000