logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00211
G1 760 809
G2 789 436 295 569
G3 570 380 896 379 971 780
KK 330 148 814 153 751 757 208 856
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00210
G1 376 030
G2 251 782 571 820
G3 069 436 565 976 693 435
KK 501 496 439 303 571 711 451 919
Kỳ quay thưởng: #00209
G1 210 182
G2 999 123 621 021
G3 338 209 747 839 659 108
KK 238 954 441 027 192 318 780 944
Kỳ quay thưởng: #00208
G1 679 067
G2 553 115 506 525
G3 537 947 572 686 993 479
KK 327 372 310 262 622 516 279 059
Kỳ quay thưởng: #00207
G1 769 879
G2 497 808 001 583
G3 783 662 487 140 874 154
KK 668 098 049 178 161 628 483 327
Kỳ quay thưởng: #00206
G1 562 120
G2 842 647 461 680
G3 604 927 923 442 312 238
KK 146 303 061 168 885 972 867 183
Kỳ quay thưởng: #00205
G1 449 531
G2 322 321 351 502
G3 434 709 031 049 134 772
KK 000 511 975 604 062 036 692 630
Kỳ quay thưởng: #00204
G1 988 944
G2 331 480 430 180
G3 615 070 362 532 066 284
KK 437 048 649 481 945 493 965 377
Kỳ quay thưởng: #00203
G1 155 938
G2 027 879 457 439
G3 276 326 228 210 449 664
KK 502 097 882 581 776 807 844 284
Kỳ quay thưởng: #00202
G1 023 498
G2 794 101 615 183
G3 212 520 248 870 075 940
KK 422 509 437 860 821 149 567 425
Kỳ quay thưởng: #00201
G1 337 802
G2 519 267 292 216
G3 721 599 660 172 528 244
KK 017 188 377 810 761 530 762 447
Kỳ quay thưởng: #00200
G1 387 534
G2 986 598 382 909
G3 944 127 080 362 045 734
KK 069 003 414 383 489 694 117 301
Kỳ quay thưởng: #00199
G1 815 349
G2 144 698 540 587
G3 446 827 565 298 287 627
KK 342 639 365 102 384 348 372 037
Kỳ quay thưởng: #00198
G1 165 338
G2 887 001 387 313
G3 646 913 962 476 197 137
KK 309 653 895 910 928 387 665 236

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000