logo

Kết quả xổ số Max 3D hôm nay - Max 3D

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00240
G1 697 438
G2 768 033 890 452
G3 903 520 822 462 659 309
KK 221 156 057 967 223 964 136 349
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00239
G1 277 557
G2 412 961 921 211
G3 085 492 647 157 487 866
KK 839 091 807 664 096 384 297 132
Kỳ quay thưởng: #00238
G1 268 488
G2 301 781 316 913
G3 752 043 995 976 470 169
KK 207 642 780 154 967 533 048 941
Kỳ quay thưởng: #00237
G1 914 642
G2 469 005 301 896
G3 181 177 307 153 938 685
KK 154 276 841 269 806 499 189 905
Kỳ quay thưởng: #00236
G1 571 615
G2 984 695 144 151
G3 800 012 404 103 467 948
KK 546 064 068 213 686 855 307 628
Kỳ quay thưởng: #00235
G1 355 413
G2 331 754 741 821
G3 598 342 692 373 430 341
KK 032 705 693 706 600 936 385 906
Kỳ quay thưởng: #00234
G1 708 157
G2 565 525 666 248
G3 605 451 425 165 793 043
KK 010 094 676 012 863 049 417 592
Kỳ quay thưởng: #00233
G1 065 901
G2 603 782 015 911
G3 846 232 629 901 360 661
KK 027 913 611 423 618 027 153 022
Kỳ quay thưởng: #00232
G1 840 262
G2 372 096 824 142
G3 730 667 587 775 287 579
KK 058 472 177 147 364 018 458 164
Kỳ quay thưởng: #00231
G1 297 497
G2 404 083 225 625
G3 493 122 446 493 783 431
KK 832 695 572 385 372 774 726 996
Kỳ quay thưởng: #00230
G1 394 063
G2 612 935 089 857
G3 625 332 692 925 410 432
KK 109 638 295 058 336 838 369 985
Kỳ quay thưởng: #00229
G1 050 820
G2 807 520 796 845
G3 221 728 706 708 426 754
KK 886 644 875 606 543 733 470 725
Kỳ quay thưởng: #00228
G1 695 061
G2 618 923 879 178
G3 628 452 557 645 958 565
KK 792 897 256 206 383 845 631 427
Kỳ quay thưởng: #00227
G1 971 414
G2 716 408 240 119
G3 059 329 007 059 515 609
KK 390 477 211 793 948 776 333 786

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000