logo

Sớ đầu đuôi xổ số miền Trung

Bảng sớ đầu đuôi kết quả xổ số miền Trung

Thứ 3

22/10/2019

 • Quảng Nam

  7005

 • Đắk Lắk

  1029

Thứ 2

21/10/2019

 • Phú Yên

  8556

 • Huế

  6531

Chủ Nhật

20/10/2019

 • Khánh Hòa

  8148

 • Kon Tum

  7544

Thứ 7

19/10/2019

 • Đà Nẵng

  2715

 • Quảng Ngãi

  2927

 • Đắk Nông

  5654

Thứ 6

18/10/2019

 • Gia Lai

  7839

 • Ninh Thuận

  7246

Thứ 5

17/10/2019

 • Quảng Bình

  0478

 • Bình Định

  3605

 • Quảng Trị

  7640

Thứ 4

16/10/2019

 • Khánh Hòa

  1449

 • Đà Nẵng

  1332

Thứ 3

15/10/2019

 • Quảng Nam

  8984

 • Đắk Lắk

  2843

Thứ 2

14/10/2019

 • Phú Yên

  0275

 • Huế

  3310

Chủ Nhật

13/10/2019

 • Khánh Hòa

  5694

 • Kon Tum

  5269

Thứ 7

12/10/2019

 • Đà Nẵng

  9307

 • Quảng Ngãi

  5736

 • Đắk Nông

  8490

Thứ 6

11/10/2019

 • Gia Lai

  1608

 • Ninh Thuận

  3364

Thứ 5

10/10/2019

 • Quảng Bình

  0379

 • Bình Định

  6091

 • Quảng Trị

  9350

Thứ 4

09/10/2019

 • Đà Nẵng

  3526

 • Khánh Hòa

  5622

Thứ 3

08/10/2019

 • Quảng Nam

  2198

 • Đắk Lắk

  5672

Thứ 2

07/10/2019

 • Phú Yên

  5704

 • Huế

  7253

Chủ Nhật

06/10/2019

 • Khánh Hòa

  1468

 • Kon Tum

  0122

Thứ 7

05/10/2019

 • Đà Nẵng

  6412

 • Quảng Ngãi

  6570

 • Đắk Nông

  3909

Thứ 6

04/10/2019

 • Gia Lai

  0337

 • Ninh Thuận

  2985

Thứ 5

03/10/2019

 • Quảng Bình

  6074

 • Bình Định

  5744

 • Quảng Trị

  6656

Thứ 4

02/10/2019

 • Đà Nẵng

  3747

 • Khánh Hòa

  7399

Thứ 3

01/10/2019

 • Quảng Nam

  6527

 • Đắk Lắk

  7886

Thứ 2

30/09/2019

 • Phú Yên

  9818

 • Huế

  5680

Chủ Nhật

29/09/2019

 • Khánh Hòa

  6735

 • Kon Tum

  4524

Thứ 7

28/09/2019

 • Quảng Ngãi

  6848

 • Đà Nẵng

  7931

 • Đắk Nông

  0380

Thứ 6

27/09/2019

 • Gia Lai

  8750

 • Ninh Thuận

  2594

Thứ 5

26/09/2019

 • Bình Định

  7729

 • Quảng Bình

  9749

 • Quảng Trị

  9741

Thứ 4

25/09/2019

 • Đà Nẵng

  4612

 • Khánh Hòa

  6366

Thứ 3

24/09/2019

 • Quảng Nam

  5476

 • Đắk Lắk

  2632

Sớ đầu - đuôi miền Trung là gì?

- Sớ đầu miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Sớ đuôi miền Trung là cách thống kê 2 con lô cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

Sớ đầu – đuôi miền Trung giúp bạn có thể xem nhanh những bộ số đầu và đuôi trong nhiều ngày liên tục của XSMT. Ngoài ra, còn có thể tra cứu sớ đầu đuôi theo thứ như sau:

- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7
- Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật