logo

Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 99 81 38
G.7 298 390 581
G.6 3627 3169 8371 4235 8130 3627 5758 0043 8762
G.5 1361 0115 9206
G.4 95242 69051 57193 90126 74484 24407 52320 86914 92214 50370 01928 47475 56711 96788 50793 68989 24408 96245 19723 24036 60558
G.3 12381 66696 71321 67730 31217 36171
G.2 70522 90214 80317
G.1 51450 21479 97600
G.ĐB 499172 998875 295533
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 01/06/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 07
1
2 27 ,26 ,20 ,22
3
4 42
5 51 ,50
6 69 ,61
7 71 ,72
8 84 ,81
9 99 ,98 ,93 ,96
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0
1 15 ,14 ,14 ,11 ,14
2 27 ,28 ,21
3 35 ,30 ,30
4
5
6
7 70 ,75 ,79 ,75
8 81 ,88
9 90
Đầu Lô tô Cà Mau
0 06 ,08 ,00
1 17 ,17
2 23
3 38 ,36 ,33
4 43 ,45
5 58 ,58
6 62
7 71
8 81 ,89
9 93
Quảng cáo
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 92 87 26
G.7 419 909 756
G.6 3576 1859 2676 5585 3293 7205 6836 2755 3306
G.5 5274 0061 2288
G.4 61128 63484 14454 37137 78402 16696 07920 70105 36304 56206 77197 92273 49990 45653 91221 14066 44351 99033 18069 95532 97572
G.3 81714 08105 22806 87884 03976 85499
G.2 33133 85575 68155
G.1 70910 14003 14364
G.ĐB 006149 435985 971238
Lô tô miền Nam 25/05/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 02 ,05
1 19 ,14 ,10
2 28 ,20
3 37 ,33
4 49
5 59 ,54
6
7 76 ,76 ,74
8 84
9 92 ,96
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 09 ,05 ,05 ,04 ,06 ,06 ,03
1
2
3
4
5 53
6 61
7 73 ,75
8 87 ,85 ,84 ,85
9 93 ,97 ,90
Đầu Lô tô Cà Mau
0 06
1
2 26 ,21
3 36 ,33 ,32 ,38
4
5 56 ,55 ,51 ,55
6 66 ,69 ,64
7 72 ,76
8 88
9 99
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 00 72 82
G.7 695 084 194
G.6 3698 6014 2156 3884 2120 5302 6821 5586 2232
G.5 2166 1859 6096
G.4 84000 95682 96242 33430 09841 13032 01898 73217 58900 70418 29395 41250 90538 74840 43481 79101 49967 28778 20149 14031 33533
G.3 59784 97055 62885 85858 37290 30406
G.2 20137 83207 77304
G.1 30357 42372 04868
G.ĐB 347672 806225 081098
Lô tô miền Nam 18/05/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 00 ,00
1 14
2
3 30 ,32 ,37
4 42 ,41
5 56 ,55 ,57
6 66
7 72
8 82 ,84
9 95 ,98 ,98
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 02 ,00 ,07
1 17 ,18
2 20 ,25
3 38
4 40
5 59 ,50 ,58
6
7 72 ,72
8 84 ,84 ,85
9 95
Đầu Lô tô Cà Mau
0 01 ,06 ,04
1
2 21
3 32 ,31 ,33
4 49
5
6 67 ,68
7 78
8 82 ,86 ,81
9 94 ,96 ,90 ,98
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 88 67 98
G.7 252 351 969
G.6 4538 4334 7652 3285 1603 4869 2915 3046 6765
G.5 9283 3906 8606
G.4 31186 81609 92938 34666 74989 72240 70515 18029 79857 92474 10464 95698 96556 13109 22360 22400 77535 91270 35841 32139 35407
G.3 84614 30371 78390 59776 55928 82466
G.2 25344 39982 33590
G.1 92711 25960 44034
G.ĐB 577014 480245 320212
Lô tô miền Nam 11/05/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 09
1 15 ,14 ,11 ,14
2
3 38 ,34 ,38
4 40 ,44
5 52 ,52
6 66
7 71
8 88 ,83 ,86 ,89
9
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 03 ,06 ,09
1
2 29
3
4 45
5 51 ,57 ,56
6 67 ,69 ,64 ,60
7 74 ,76
8 85 ,82
9 98 ,90
Đầu Lô tô Cà Mau
0 06 ,00 ,07
1 15 ,12
2 28
3 35 ,39 ,34
4 46 ,41
5
6 69 ,65 ,60 ,66
7 70
8
9 98 ,90
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 79 78 87
G.7 404 552 157
G.6 4769 5727 9285 1165 6602 2982 3413 2799 8099
G.5 7811 9389 0687
G.4 60405 58418 90140 87507 18460 69487 39718 74502 16674 54273 22909 62377 57962 08016 29794 16923 81239 78265 61307 87406 15360
G.3 01479 31610 68455 92160 45591 42659
G.2 34458 43640 39768
G.1 98254 98268 68348
G.ĐB 245914 032857 773597
Lô tô miền Nam 04/05/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 04 ,05 ,07
1 11 ,18 ,18 ,10 ,14
2 27
3
4 40
5 58 ,54
6 69 ,60
7 79 ,79
8 85 ,87
9
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 02 ,02 ,09
1 16
2
3
4 40
5 52 ,55 ,57
6 65 ,62 ,60 ,68
7 78 ,74 ,73 ,77
8 82 ,89
9
Đầu Lô tô Cà Mau
0 07 ,06
1 13
2 23
3 39
4 48
5 57 ,59
6 65 ,60 ,68
7
8 87 ,87
9 99 ,99 ,94 ,91 ,97
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 12 35 42
G.7 658 226 361
G.6 0793 2354 0087 1610 3887 2518 2688 5439 4422
G.5 4013 3278 3828
G.4 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646
G.3 55194 06608 14311 29641 29148 60228
G.2 14648 73238 27240
G.1 04577 50626 94265
G.ĐB 318181 038564 389804
Lô tô miền Nam 30/03/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 01 ,07 ,09 ,08
1 12 ,13
2 25
3 34
4 48
5 58 ,54 ,57 ,55
6
7 77
8 87 ,81
9 93 ,94
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 09
1 10 ,18 ,11
2 26 ,26
3 35 ,38
4 41
5 57
6 62 ,63 ,64
7 78 ,70 ,74
8 87
9 94
Đầu Lô tô Cà Mau
0 06 ,04
1
2 22 ,28 ,28
3 39
4 42 ,46 ,48 ,40
5 51 ,54
6 61 ,65
7
8 88 ,83
9 98 ,92
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 03 24
G.7 007 293 791
G.6 2276 9783 6379 3649 4220 4388 8796 6422 4365
G.5 1441 0971 5977
G.4 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073
G.3 33204 12791 06152 04833 94021 43678
G.2 35731 92841 35439
G.1 08193 01213 18343
G.ĐB 850221 959294 560263
Lô tô miền Nam 23/03/2020
Đầu Lô tô TPHCM
0 07 ,04
1 16
2 21
3 34 ,39 ,31
4 41 ,42 ,41
5 50 ,54
6
7 76 ,79 ,74
8 83
9 91 ,93
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 03 ,03
1 13 ,13
2 20 ,23
3 33
4 49 ,40 ,48 ,41
5 52
6
7 71 ,76
8 88
9 93 ,95 ,94
Đầu Lô tô Cà Mau
0 01
1
2 24 ,22 ,22 ,27 ,28 ,23 ,21
3 39
4 43
5
6 65 ,66 ,63
7 77 ,73 ,78
8
9 91 ,96

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000