logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
68 197 lần 30-09-2020
97 194 lần 03-10-2020
23 192 lần 05-10-2020
65 190 lần 07-10-2020
48 187 lần 10-10-2020
94 186 lần 11-10-2020
66 184 lần 13-10-2020
21 162 lần 04-11-2020
25 161 lần 05-11-2020
47 157 lần 09-11-2020
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 1 lần 18-04-2021
Đầu: 1 8 lần 11-04-2021
Đầu: 2 31 lần 19-03-2021
Đầu: 3 7 lần 12-04-2021
Đầu: 4 24 lần 26-03-2021
Đầu: 5 13 lần 06-04-2021
Đầu: 6 48 lần 02-03-2021
Đầu: 7 10 lần 09-04-2021
Đầu: 8 2 lần 17-04-2021
Đầu: 9 5 lần 14-04-2021
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 1 lần 18-04-2021
Đuôi: 1 23 lần 27-03-2021
Đuôi: 2 4 lần 15-04-2021
Đuôi: 3 8 lần 11-04-2021
Đuôi: 4 11 lần 08-04-2021
Đuôi: 5 5 lần 14-04-2021
Đuôi: 6 19 lần 31-03-2021
Đuôi: 7 36 lần 14-03-2021
Đuôi: 8 15 lần 04-04-2021
Đuôi: 9 3 lần 16-04-2021

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.