logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
56 210 lần 06-03-2022
63 202 lần 14-03-2022
00 192 lần 24-03-2022
60 191 lần 25-03-2022
07 184 lần 01-04-2022
45 170 lần 15-04-2022
85 161 lần 24-04-2022
41 158 lần 27-04-2022
10 151 lần 04-05-2022
59 146 lần 09-05-2022
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 7 lần 25-09-2022
Đầu: 1 1 lần 01-10-2022
Đầu: 2 3 lần 29-09-2022
Đầu: 3 9 lần 23-09-2022
Đầu: 4 4 lần 28-09-2022
Đầu: 5 2 lần 30-09-2022
Đầu: 6 25 lần 07-09-2022
Đầu: 7 10 lần 22-09-2022
Đầu: 8 18 lần 14-09-2022
Đầu: 9 5 lần 27-09-2022
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 5 lần 27-09-2022
Đuôi: 1 2 lần 30-09-2022
Đuôi: 2 6 lần 26-09-2022
Đuôi: 3 11 lần 21-09-2022
Đuôi: 4 8 lần 24-09-2022
Đuôi: 5 16 lần 16-09-2022
Đuôi: 6 4 lần 28-09-2022
Đuôi: 7 10 lần 22-09-2022
Đuôi: 8 13 lần 19-09-2022
Đuôi: 9 1 lần 01-10-2022

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.