logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
11 205 lần 29-12-2020
32 200 lần 03-01-2021
02 197 lần 06-01-2021
45 183 lần 20-01-2021
31 182 lần 21-01-2021
56 176 lần 27-01-2021
09 173 lần 30-01-2021
49 169 lần 03-02-2021
20 167 lần 05-02-2021
27 166 lần 06-02-2021
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 13 lần 13-07-2021
Đầu: 1 54 lần 02-06-2021
Đầu: 2 3 lần 23-07-2021
Đầu: 3 6 lần 20-07-2021
Đầu: 4 18 lần 08-07-2021
Đầu: 5 11 lần 15-07-2021
Đầu: 6 4 lần 22-07-2021
Đầu: 7 8 lần 18-07-2021
Đầu: 8 1 lần 25-07-2021
Đầu: 9 2 lần 24-07-2021
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 1 lần 25-07-2021
Đuôi: 1 21 lần 05-07-2021
Đuôi: 2 8 lần 18-07-2021
Đuôi: 3 7 lần 19-07-2021
Đuôi: 4 3 lần 23-07-2021
Đuôi: 5 25 lần 01-07-2021
Đuôi: 6 2 lần 24-07-2021
Đuôi: 7 11 lần 15-07-2021
Đuôi: 8 5 lần 21-07-2021
Đuôi: 9 9 lần 17-07-2021

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.