logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
90 184 lần 05-11-2019
92 181 lần 08-11-2019
31 163 lần 26-11-2019
57 162 lần 27-11-2019
33 149 lần 10-12-2019
85 148 lần 11-12-2019
94 145 lần 14-12-2019
84 139 lần 20-12-2019
48 138 lần 21-12-2019
42 137 lần 22-12-2019
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 14 lần 19-05-2020
Đầu: 1 5 lần 28-05-2020
Đầu: 2 1 lần 01-06-2020
Đầu: 3 2 lần 31-05-2020
Đầu: 4 17 lần 16-05-2020
Đầu: 5 4 lần 29-05-2020
Đầu: 6 3 lần 30-05-2020
Đầu: 7 9 lần 24-05-2020
Đầu: 8 16 lần 17-05-2020
Đầu: 9 10 lần 23-05-2020
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 14 lần 19-05-2020
Đuôi: 1 6 lần 27-05-2020
Đuôi: 2 26 lần 07-05-2020
Đuôi: 3 1 lần 01-06-2020
Đuôi: 4 2 lần 31-05-2020
Đuôi: 5 13 lần 20-05-2020
Đuôi: 6 17 lần 16-05-2020
Đuôi: 7 30 lần 03-05-2020
Đuôi: 8 11 lần 22-05-2020
Đuôi: 9 9 lần 24-05-2020

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.