logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
72 204 lần 10-07-2022
01 203 lần 11-07-2022
02 189 lần 25-07-2022
58 188 lần 26-07-2022
73 177 lần 06-08-2022
95 176 lần 07-08-2022
13 169 lần 14-08-2022
03 164 lần 19-08-2022
32 159 lần 24-08-2022
17 156 lần 27-08-2022
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 29 lần 01-01-2023
Đầu: 1 6 lần 28-01-2023
Đầu: 2 15 lần 15-01-2023
Đầu: 3 2 lần 01-02-2023
Đầu: 4 16 lần 14-01-2023
Đầu: 5 1 lần 02-02-2023
Đầu: 6 3 lần 31-01-2023
Đầu: 7 4 lần 30-01-2023
Đầu: 8 12 lần 18-01-2023
Đầu: 9 20 lần 10-01-2023
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 14 lần 16-01-2023
Đuôi: 1 3 lần 31-01-2023
Đuôi: 2 12 lần 18-01-2023
Đuôi: 3 13 lần 17-01-2023
Đuôi: 4 8 lần 26-01-2023
Đuôi: 5 1 lần 02-02-2023
Đuôi: 6 36 lần 25-12-2022
Đuôi: 7 11 lần 19-01-2023
Đuôi: 8 2 lần 01-02-2023
Đuôi: 9 4 lần 30-01-2023

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.