logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
24 187 lần 20-03-2019
85 186 lần 21-03-2019
72 183 lần 24-03-2019
10 168 lần 08-04-2019
99 158 lần 18-04-2019
29 149 lần 27-04-2019
06 146 lần 30-04-2019
50 143 lần 03-05-2019
71 142 lần 04-05-2019
42 140 lần 06-05-2019
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 6 lần 17-09-2019
Đầu: 1 11 lần 12-09-2019
Đầu: 2 4 lần 19-09-2019
Đầu: 3 33 lần 21-08-2019
Đầu: 4 5 lần 18-09-2019
Đầu: 5 18 lần 05-09-2019
Đầu: 6 15 lần 08-09-2019
Đầu: 7 1 lần 22-09-2019
Đầu: 8 10 lần 13-09-2019
Đầu: 9 7 lần 16-09-2019
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 4 lần 19-09-2019
Đuôi: 1 6 lần 17-09-2019
Đuôi: 2 10 lần 13-09-2019
Đuôi: 3 8 lần 15-09-2019
Đuôi: 4 1 lần 22-09-2019
Đuôi: 5 21 lần 02-09-2019
Đuôi: 6 3 lần 20-09-2019
Đuôi: 7 7 lần 16-09-2019
Đuôi: 8 2 lần 21-09-2019
Đuôi: 9 42 lần 12-08-2019

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.