logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
12 210 lần 19-05-2019
35 207 lần 22-05-2019
14 187 lần 11-06-2019
77 182 lần 16-06-2019
86 177 lần 21-06-2019
04 176 lần 22-06-2019
95 172 lần 26-06-2019
34 169 lần 29-06-2019
22 168 lần 30-06-2019
88 165 lần 03-07-2019
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 16 lần 29-11-2019
Đầu: 1 11 lần 04-12-2019
Đầu: 2 38 lần 07-11-2019
Đầu: 3 5 lần 10-12-2019
Đầu: 4 3 lần 12-12-2019
Đầu: 5 18 lần 27-11-2019
Đầu: 6 10 lần 05-12-2019
Đầu: 7 2 lần 13-12-2019
Đầu: 8 4 lần 11-12-2019
Đầu: 9 1 lần 14-12-2019
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 7 lần 08-12-2019
Đuôi: 1 19 lần 26-11-2019
Đuôi: 2 17 lần 28-11-2019
Đuôi: 3 5 lần 10-12-2019
Đuôi: 4 1 lần 14-12-2019
Đuôi: 5 4 lần 11-12-2019
Đuôi: 6 2 lần 13-12-2019
Đuôi: 7 3 lần 12-12-2019
Đuôi: 8 8 lần 07-12-2019
Đuôi: 9 11 lần 04-12-2019

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.