logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
55 186 lần 27-03-2020
50 180 lần 24-04-2020
67 178 lần 26-04-2020
72 169 lần 05-05-2020
09 162 lần 12-05-2020
95 159 lần 15-05-2020
98 152 lần 22-05-2020
79 150 lần 24-05-2020
64 144 lần 30-05-2020
78 139 lần 04-06-2020
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 5 lần 16-10-2020
Đầu: 1 3 lần 18-10-2020
Đầu: 2 2 lần 19-10-2020
Đầu: 3 23 lần 28-09-2020
Đầu: 4 11 lần 10-10-2020
Đầu: 5 1 lần 20-10-2020
Đầu: 6 4 lần 17-10-2020
Đầu: 7 34 lần 17-09-2020
Đầu: 8 17 lần 04-10-2020
Đầu: 9 10 lần 11-10-2020
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 19 lần 02-10-2020
Đuôi: 1 12 lần 09-10-2020
Đuôi: 2 27 lần 24-09-2020
Đuôi: 3 16 lần 05-10-2020
Đuôi: 4 10 lần 11-10-2020
Đuôi: 5 2 lần 19-10-2020
Đuôi: 6 7 lần 14-10-2020
Đuôi: 7 1 lần 20-10-2020
Đuôi: 8 5 lần 16-10-2020
Đuôi: 9 3 lần 18-10-2020

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.