logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
27 205 lần 03-07-2020
91 199 lần 09-07-2020
34 189 lần 19-07-2020
62 177 lần 31-07-2020
12 176 lần 01-08-2020
75 171 lần 06-08-2020
52 165 lần 12-08-2020
14 163 lần 14-08-2020
37 159 lần 18-08-2020
01 158 lần 19-08-2020
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 13 lần 11-01-2021
Đầu: 1 26 lần 29-12-2020
Đầu: 2 16 lần 08-01-2021
Đầu: 3 3 lần 21-01-2021
Đầu: 4 4 lần 20-01-2021
Đầu: 5 17 lần 07-01-2021
Đầu: 6 1 lần 23-01-2021
Đầu: 7 5 lần 19-01-2021
Đầu: 8 9 lần 15-01-2021
Đầu: 9 7 lần 17-01-2021
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 1 lần 23-01-2021
Đuôi: 1 3 lần 21-01-2021
Đuôi: 2 12 lần 12-01-2021
Đuôi: 3 31 lần 24-12-2020
Đuôi: 4 2 lần 22-01-2021
Đuôi: 5 4 lần 20-01-2021
Đuôi: 6 8 lần 16-01-2021
Đuôi: 7 5 lần 19-01-2021
Đuôi: 8 10 lần 14-01-2021
Đuôi: 9 6 lần 18-01-2021

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.