logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
70 200 lần 11-05-2021
03 184 lần 27-05-2021
76 183 lần 28-05-2021
63 174 lần 06-06-2021
99 157 lần 23-06-2021
90 154 lần 26-06-2021
87 153 lần 27-06-2021
75 149 lần 01-07-2021
23 138 lần 12-07-2021
07 137 lần 13-07-2021
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 11 lần 16-11-2021
Đầu: 1 1 lần 26-11-2021
Đầu: 2 12 lần 15-11-2021
Đầu: 3 14 lần 13-11-2021
Đầu: 4 7 lần 20-11-2021
Đầu: 5 3 lần 24-11-2021
Đầu: 6 9 lần 18-11-2021
Đầu: 7 6 lần 21-11-2021
Đầu: 8 4 lần 23-11-2021
Đầu: 9 5 lần 22-11-2021
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 1 lần 26-11-2021
Đuôi: 1 15 lần 12-11-2021
Đuôi: 2 8 lần 19-11-2021
Đuôi: 3 2 lần 25-11-2021
Đuôi: 4 7 lần 20-11-2021
Đuôi: 5 11 lần 16-11-2021
Đuôi: 6 3 lần 24-11-2021
Đuôi: 7 24 lần 03-11-2021
Đuôi: 8 23 lần 04-11-2021
Đuôi: 9 6 lần 21-11-2021

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.