logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
72 203 lần 07-08-2023
28 197 lần 13-08-2023
93 196 lần 14-08-2023
87 192 lần 18-08-2023
30 191 lần 19-08-2023
51 180 lần 30-08-2023
02 169 lần 10-09-2023
68 168 lần 11-09-2023
65 162 lần 17-09-2023
14 157 lần 22-09-2023
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 3 lần 27-02-2024
Đầu: 1 35 lần 22-01-2024
Đầu: 2 27 lần 30-01-2024
Đầu: 3 4 lần 26-02-2024
Đầu: 4 1 lần 29-02-2024
Đầu: 5 7 lần 23-02-2024
Đầu: 6 14 lần 16-02-2024
Đầu: 7 16 lần 14-02-2024
Đầu: 8 8 lần 22-02-2024
Đầu: 9 13 lần 17-02-2024
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 16 lần 14-02-2024
Đuôi: 1 11 lần 19-02-2024
Đuôi: 2 18 lần 08-02-2024
Đuôi: 3 6 lần 24-02-2024
Đuôi: 4 4 lần 26-02-2024
Đuôi: 5 2 lần 28-02-2024
Đuôi: 6 10 lần 20-02-2024
Đuôi: 7 9 lần 21-02-2024
Đuôi: 8 1 lần 29-02-2024
Đuôi: 9 3 lần 27-02-2024

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.