logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
21 196 lần 05-12-2023
60 191 lần 10-12-2023
11 179 lần 22-12-2023
16 178 lần 23-12-2023
58 170 lần 31-12-2023
40 166 lần 04-01-2024
18 163 lần 07-01-2024
85 159 lần 11-01-2024
13 158 lần 12-01-2024
86 157 lần 13-01-2024
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 5 lần 17-06-2024
Đầu: 1 21 lần 01-06-2024
Đầu: 2 9 lần 13-06-2024
Đầu: 3 2 lần 20-06-2024
Đầu: 4 28 lần 25-05-2024
Đầu: 5 10 lần 12-06-2024
Đầu: 6 3 lần 19-06-2024
Đầu: 7 20 lần 02-06-2024
Đầu: 8 8 lần 14-06-2024
Đầu: 9 1 lần 21-06-2024
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 4 lần 18-06-2024
Đuôi: 1 15 lần 07-06-2024
Đuôi: 2 5 lần 17-06-2024
Đuôi: 3 14 lần 08-06-2024
Đuôi: 4 19 lần 03-06-2024
Đuôi: 5 10 lần 12-06-2024
Đuôi: 6 1 lần 21-06-2024
Đuôi: 7 3 lần 19-06-2024
Đuôi: 8 16 lần 06-06-2024
Đuôi: 9 2 lần 20-06-2024

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.