logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
10 198 lần 08-04-2019
99 188 lần 18-04-2019
06 176 lần 30-04-2019
50 173 lần 03-05-2019
71 172 lần 04-05-2019
42 170 lần 06-05-2019
28 168 lần 08-05-2019
19 161 lần 15-05-2019
36 160 lần 16-05-2019
12 157 lần 19-05-2019
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 11 lần 12-10-2019
Đầu: 1 9 lần 14-10-2019
Đầu: 2 20 lần 03-10-2019
Đầu: 3 1 lần 22-10-2019
Đầu: 4 3 lần 20-10-2019
Đầu: 5 18 lần 05-10-2019
Đầu: 6 6 lần 17-10-2019
Đầu: 7 2 lần 21-10-2019
Đầu: 8 14 lần 09-10-2019
Đầu: 9 4 lần 19-10-2019
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 8 lần 15-10-2019
Đuôi: 1 6 lần 17-10-2019
Đuôi: 2 18 lần 05-10-2019
Đuôi: 3 38 lần 15-09-2019
Đuôi: 4 2 lần 21-10-2019
Đuôi: 5 17 lần 06-10-2019
Đuôi: 6 13 lần 10-10-2019
Đuôi: 7 1 lần 22-10-2019
Đuôi: 8 4 lần 19-10-2019
Đuôi: 9 3 lần 20-10-2019

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.