logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
35 202 lần 29-10-2021
21 194 lần 06-11-2021
86 193 lần 07-11-2021
52 191 lần 09-11-2021
11 188 lần 12-11-2021
05 184 lần 16-11-2021
42 183 lần 17-11-2021
88 172 lần 28-11-2021
87 168 lần 02-12-2021
15 162 lần 08-12-2021
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 13 lần 10-05-2022
Đầu: 1 7 lần 16-05-2022
Đầu: 2 12 lần 11-05-2022
Đầu: 3 10 lần 13-05-2022
Đầu: 4 1 lần 22-05-2022
Đầu: 5 6 lần 17-05-2022
Đầu: 6 4 lần 19-05-2022
Đầu: 7 9 lần 14-05-2022
Đầu: 8 29 lần 24-04-2022
Đầu: 9 2 lần 21-05-2022
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 19 lần 04-05-2022
Đuôi: 1 16 lần 07-05-2022
Đuôi: 2 25 lần 28-04-2022
Đuôi: 3 6 lần 17-05-2022
Đuôi: 4 12 lần 11-05-2022
Đuôi: 5 3 lần 20-05-2022
Đuôi: 6 10 lần 13-05-2022
Đuôi: 7 1 lần 22-05-2022
Đuôi: 8 2 lần 21-05-2022
Đuôi: 9 5 lần 18-05-2022

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.