logo

Thống kê 2 số cuối ĐB theo tuần

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tuần năm 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01 32 56 95 40 67 94 18
02 89 77 32 85 13 86 38
03 61 39 53 98 09 64 19
04 10 41 61 75 47 79 74
05 46 24 66 44 74 89 00
06 76 67 84 52 ... ... ...
07 ... 00 70 31 64 94 03
08 01 06 37 88 53 33 45
09 34 09 45 48 61 33 32
10 35 22 39 47 07 41 52
11 33 12 53 69 34 67 99
12 23 36 44 66 71 82 74
13 42 19 45 79 69 35 09
14 52 09 64 89 66 12 74
15 47 10 38 56 73 49 96
16 69 50 89 04 92 79 80
17 25 81 52 94 20 42 96
18 77 24 31 67 57 69 83
19 61 17 95 25 36 76 05
20 96 80 26 34 68 22 78
21 66 00 97 82 98 43 98
22 78 90 31 32 02 12 70
23 24 27 56 88 51 33 26
24 65 09 55 26 87 69 97
25 02 90 67 39 96 62 01
26 50 82 32 99 68 49 29
27 18 20 89 13 35 03 73
28 57 66 94 23 19 60 07
29 30 96 59 59 77 82 ...
30 ... ... ... ... ... ... ...
31 ... ... ... ... ... ... ...
32 ... ... ... ... ... ... ...
33 ... ... ... ... ... ... ...
34 ... ... ... ... ... ... ...
35 ... ... ... ... ... ... ...
36 ... ... ... ... ... ... ...
37 ... ... ... ... ... ... ...
38 ... ... ... ... ... ... ...
39 ... ... ... ... ... ... ...
40 ... ... ... ... ... ... ...
41 ... ... ... ... ... ... ...
42 ... ... ... ... ... ... ...
43 ... ... ... ... ... ... ...
44 ... ... ... ... ... ... ...
45 ... ... ... ... ... ... ...
46 ... ... ... ... ... ... ...
47 ... ... ... ... ... ... ...
48 ... ... ... ... ... ... ...
49 ... ... ... ... ... ... ...
50 ... ... ... ... ... ... ...
51 ... ... ... ... ... ... ...
52 ... ... ... ... ... ... ...
53 ... ...
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Giải ĐB Theo Tuần

+ Thống kê giải đặc biệt theo tuần là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo mỗi tuần.

+ Một năm có tổng cộng là 53 tuần, mỗi tuần có 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về.