logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSLA trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.30%
7 lượt
01
1.11%
6 lượt
02
0.19%
1 lượt
03
0.56%
3 lượt
04
1.48%
8 lượt
05
0.74%
4 lượt
06
0.93%
5 lượt
07
1.67%
9 lượt
08
1.48%
8 lượt
09
2.04%
11 lượt
10
1.30%
7 lượt
11
1.30%
7 lượt
12
1.30%
7 lượt
13
1.11%
6 lượt
14
1.48%
8 lượt
15
1.11%
6 lượt
16
0.74%
4 lượt
17
0.93%
5 lượt
18
0.37%
2 lượt
19
2.41%
13 lượt
20
0.93%
5 lượt
21
1.85%
10 lượt
22
1.48%
8 lượt
23
1.11%
6 lượt
24
1.11%
6 lượt
25
1.30%
7 lượt
26
0.93%
5 lượt
27
1.11%
6 lượt
28
0.37%
2 lượt
29
0.37%
2 lượt
30
0.74%
4 lượt
31
1.30%
7 lượt
32
1.11%
6 lượt
33
1.30%
7 lượt
34
1.30%
7 lượt
35
1.48%
8 lượt
36
2.04%
11 lượt
37
0.93%
5 lượt
38
1.11%
6 lượt
39
1.85%
10 lượt
40
1.67%
9 lượt
41
0.74%
4 lượt
42
1.67%
9 lượt
43
0.93%
5 lượt
44
1.11%
6 lượt
45
1.11%
6 lượt
46
0.37%
2 lượt
47
0.56%
3 lượt
48
0.93%
5 lượt
49
0.93%
5 lượt
50
1.48%
8 lượt
51
0.74%
4 lượt
52
0.93%
5 lượt
53
1.67%
9 lượt
54
0.93%
5 lượt
55
0.93%
5 lượt
56
0.37%
2 lượt
57
1.11%
6 lượt
58
0.93%
5 lượt
59
0.19%
1 lượt
60
0.93%
5 lượt
61
0.74%
4 lượt
62
0.74%
4 lượt
63
0.74%
4 lượt
64
1.11%
6 lượt
65
0.37%
2 lượt
66
0.56%
3 lượt
67
1.11%
6 lượt
68
0.19%
1 lượt
69
0.74%
4 lượt
70
0.74%
4 lượt
71
0.93%
5 lượt
72
0.93%
5 lượt
73
0.74%
4 lượt
74
0.56%
3 lượt
75
1.30%
7 lượt
76
0.93%
5 lượt
77
0.56%
3 lượt
78
0.93%
5 lượt
79
0.93%
5 lượt
80
1.30%
7 lượt
81
0.74%
4 lượt
82
1.11%
6 lượt
83
0.56%
3 lượt
84
1.48%
8 lượt
85
0.74%
4 lượt
86
0.74%
4 lượt
87
0.74%
4 lượt
88
0.56%
3 lượt
89
1.11%
6 lượt
90
1.48%
8 lượt
91
0.56%
3 lượt
92
1.11%
6 lượt
93
0.37%
2 lượt
94
0.74%
4 lượt
95
0.56%
3 lượt
96
1.30%
7 lượt
97
1.30%
7 lượt
98
0.56%
3 lượt
99
0.74%
4 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.