logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSLA trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.37%
2 lượt
01
0.56%
3 lượt
02
0.74%
4 lượt
03
0.56%
3 lượt
04
1.67%
9 lượt
05
0.93%
5 lượt
06
0.56%
3 lượt
07
1.48%
8 lượt
08
1.48%
8 lượt
09
1.11%
6 lượt
10
1.30%
7 lượt
12
1.30%
7 lượt
13
1.30%
7 lượt
14
0.56%
3 lượt
15
1.48%
8 lượt
16
0.93%
5 lượt
17
1.48%
8 lượt
18
0.56%
3 lượt
19
0.37%
2 lượt
20
1.11%
6 lượt
21
1.48%
8 lượt
22
0.56%
3 lượt
23
1.30%
7 lượt
24
1.30%
7 lượt
25
0.74%
4 lượt
26
1.11%
6 lượt
27
0.56%
3 lượt
28
0.56%
3 lượt
29
0.93%
5 lượt
30
0.93%
5 lượt
31
1.30%
7 lượt
32
0.37%
2 lượt
33
1.11%
6 lượt
34
1.85%
10 lượt
35
0.56%
3 lượt
36
0.74%
4 lượt
37
0.74%
4 lượt
38
0.74%
4 lượt
39
1.48%
8 lượt
40
0.93%
5 lượt
41
0.37%
2 lượt
42
0.74%
4 lượt
43
0.93%
5 lượt
44
1.67%
9 lượt
45
1.11%
6 lượt
46
1.11%
6 lượt
47
1.30%
7 lượt
48
1.85%
10 lượt
49
1.30%
7 lượt
50
1.11%
6 lượt
51
1.11%
6 lượt
52
0.74%
4 lượt
53
1.11%
6 lượt
54
1.11%
6 lượt
55
0.37%
2 lượt
56
0.74%
4 lượt
57
0.37%
2 lượt
58
0.56%
3 lượt
59
0.93%
5 lượt
60
1.85%
10 lượt
61
0.93%
5 lượt
62
1.48%
8 lượt
63
1.11%
6 lượt
64
1.48%
8 lượt
65
0.93%
5 lượt
66
0.93%
5 lượt
67
1.30%
7 lượt
68
0.74%
4 lượt
69
0.74%
4 lượt
70
0.93%
5 lượt
71
1.11%
6 lượt
72
0.56%
3 lượt
73
0.74%
4 lượt
74
2.04%
11 lượt
75
1.48%
8 lượt
76
1.11%
6 lượt
77
0.74%
4 lượt
78
0.93%
5 lượt
79
0.56%
3 lượt
80
1.30%
7 lượt
81
1.11%
6 lượt
82
0.74%
4 lượt
83
1.11%
6 lượt
84
0.74%
4 lượt
85
0.74%
4 lượt
86
0.56%
3 lượt
87
0.93%
5 lượt
88
0.93%
5 lượt
89
1.67%
9 lượt
90
0.93%
5 lượt
91
1.30%
7 lượt
92
1.11%
6 lượt
93
0.56%
3 lượt
94
0.93%
5 lượt
95
1.48%
8 lượt
96
0.56%
3 lượt
97
1.30%
7 lượt
98
1.48%
8 lượt
99
1.30%
7 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.