logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSKG trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.37%
2 lượt
01
0.74%
4 lượt
02
1.11%
6 lượt
03
0.93%
5 lượt
04
1.48%
8 lượt
05
0.93%
5 lượt
06
0.74%
4 lượt
07
1.30%
7 lượt
08
0.93%
5 lượt
09
0.74%
4 lượt
10
1.48%
8 lượt
11
0.74%
4 lượt
12
0.74%
4 lượt
13
1.48%
8 lượt
14
0.56%
3 lượt
15
0.37%
2 lượt
16
0.74%
4 lượt
17
1.11%
6 lượt
18
0.74%
4 lượt
19
0.93%
5 lượt
20
0.74%
4 lượt
21
0.74%
4 lượt
22
0.56%
3 lượt
23
1.11%
6 lượt
24
0.93%
5 lượt
25
0.56%
3 lượt
26
0.74%
4 lượt
27
0.93%
5 lượt
28
1.11%
6 lượt
29
0.93%
5 lượt
30
1.48%
8 lượt
31
1.11%
6 lượt
32
0.56%
3 lượt
33
0.56%
3 lượt
34
1.30%
7 lượt
35
1.11%
6 lượt
36
0.37%
2 lượt
37
1.11%
6 lượt
38
0.93%
5 lượt
39
0.19%
1 lượt
40
1.11%
6 lượt
41
1.11%
6 lượt
42
1.30%
7 lượt
43
1.48%
8 lượt
44
1.11%
6 lượt
45
1.30%
7 lượt
46
0.56%
3 lượt
47
1.67%
9 lượt
48
1.11%
6 lượt
49
0.74%
4 lượt
50
1.30%
7 lượt
51
1.11%
6 lượt
52
0.56%
3 lượt
53
1.11%
6 lượt
54
1.67%
9 lượt
55
1.11%
6 lượt
56
1.48%
8 lượt
57
1.85%
10 lượt
58
1.30%
7 lượt
59
0.74%
4 lượt
60
0.93%
5 lượt
61
0.93%
5 lượt
62
1.30%
7 lượt
63
1.30%
7 lượt
64
1.11%
6 lượt
65
0.74%
4 lượt
66
0.74%
4 lượt
67
0.93%
5 lượt
68
1.11%
6 lượt
69
0.37%
2 lượt
70
1.30%
7 lượt
71
1.11%
6 lượt
72
1.48%
8 lượt
73
1.48%
8 lượt
74
1.11%
6 lượt
75
0.56%
3 lượt
76
1.48%
8 lượt
77
0.74%
4 lượt
78
0.93%
5 lượt
79
0.56%
3 lượt
80
0.74%
4 lượt
81
0.93%
5 lượt
82
0.56%
3 lượt
83
1.48%
8 lượt
84
0.74%
4 lượt
85
1.30%
7 lượt
86
0.56%
3 lượt
87
0.74%
4 lượt
88
2.59%
14 lượt
89
0.74%
4 lượt
90
0.56%
3 lượt
91
0.93%
5 lượt
92
0.93%
5 lượt
93
1.48%
8 lượt
94
0.93%
5 lượt
95
0.93%
5 lượt
96
1.67%
9 lượt
97
1.67%
9 lượt
98
1.11%
6 lượt
99
0.37%
2 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.