logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Trung

Thống kê từ 00 đến 99 XSDLK trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.85%
10 lượt
01
0.93%
5 lượt
02
0.56%
3 lượt
03
1.30%
7 lượt
04
0.93%
5 lượt
05
0.74%
4 lượt
06
1.85%
10 lượt
07
1.30%
7 lượt
08
0.56%
3 lượt
09
1.67%
9 lượt
10
0.56%
3 lượt
11
0.56%
3 lượt
12
0.37%
2 lượt
13
0.93%
5 lượt
14
0.93%
5 lượt
15
1.30%
7 lượt
16
0.93%
5 lượt
17
0.93%
5 lượt
18
1.48%
8 lượt
19
1.11%
6 lượt
20
2.22%
12 lượt
21
1.30%
7 lượt
22
0.93%
5 lượt
23
1.30%
7 lượt
24
0.37%
2 lượt
25
0.74%
4 lượt
26
0.93%
5 lượt
27
1.67%
9 lượt
29
1.48%
8 lượt
30
0.74%
4 lượt
31
0.74%
4 lượt
32
1.85%
10 lượt
33
0.37%
2 lượt
34
1.11%
6 lượt
35
0.74%
4 lượt
36
1.30%
7 lượt
37
1.11%
6 lượt
38
0.37%
2 lượt
39
1.30%
7 lượt
40
0.37%
2 lượt
41
0.93%
5 lượt
42
0.56%
3 lượt
43
0.93%
5 lượt
44
1.48%
8 lượt
45
2.04%
11 lượt
46
1.30%
7 lượt
47
1.11%
6 lượt
48
0.74%
4 lượt
49
1.11%
6 lượt
50
0.56%
3 lượt
51
0.93%
5 lượt
52
0.74%
4 lượt
53
0.74%
4 lượt
54
1.11%
6 lượt
55
0.93%
5 lượt
56
0.19%
1 lượt
57
1.11%
6 lượt
58
1.11%
6 lượt
59
0.19%
1 lượt
60
1.48%
8 lượt
61
0.93%
5 lượt
62
1.30%
7 lượt
63
1.11%
6 lượt
64
1.11%
6 lượt
65
0.37%
2 lượt
66
1.48%
8 lượt
67
1.67%
9 lượt
68
0.56%
3 lượt
69
1.30%
7 lượt
71
0.74%
4 lượt
72
0.56%
3 lượt
73
1.48%
8 lượt
74
0.37%
2 lượt
75
1.11%
6 lượt
76
1.67%
9 lượt
77
0.74%
4 lượt
78
1.85%
10 lượt
79
0.93%
5 lượt
80
0.56%
3 lượt
81
1.11%
6 lượt
82
0.93%
5 lượt
83
0.74%
4 lượt
84
1.48%
8 lượt
85
0.37%
2 lượt
86
0.37%
2 lượt
87
0.56%
3 lượt
88
1.67%
9 lượt
89
0.56%
3 lượt
90
0.74%
4 lượt
91
2.22%
12 lượt
92
1.11%
6 lượt
93
0.93%
5 lượt
94
1.85%
10 lượt
95
1.11%
6 lượt
96
1.11%
6 lượt
97
0.56%
3 lượt
98
0.74%
4 lượt
99
1.11%
6 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.