logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Trung

Thống kê từ 00 đến 99 XSTTH trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.30%
7 lượt
01
0.37%
2 lượt
02
0.37%
2 lượt
03
0.37%
2 lượt
04
0.37%
2 lượt
05
1.11%
6 lượt
06
1.30%
7 lượt
07
0.93%
5 lượt
08
0.74%
4 lượt
09
0.56%
3 lượt
10
0.93%
5 lượt
11
1.48%
8 lượt
12
1.11%
6 lượt
13
0.74%
4 lượt
14
1.48%
8 lượt
15
0.74%
4 lượt
16
0.93%
5 lượt
17
1.11%
6 lượt
18
1.11%
6 lượt
19
0.37%
2 lượt
20
1.85%
10 lượt
21
1.11%
6 lượt
22
1.11%
6 lượt
23
1.11%
6 lượt
24
1.11%
6 lượt
25
1.30%
7 lượt
26
0.93%
5 lượt
27
0.93%
5 lượt
28
2.04%
11 lượt
29
0.93%
5 lượt
30
1.30%
7 lượt
31
2.59%
14 lượt
32
1.30%
7 lượt
33
1.11%
6 lượt
34
1.48%
8 lượt
35
0.74%
4 lượt
36
1.11%
6 lượt
37
0.74%
4 lượt
38
0.74%
4 lượt
39
1.48%
8 lượt
40
1.30%
7 lượt
41
1.30%
7 lượt
42
2.04%
11 lượt
43
0.74%
4 lượt
44
1.67%
9 lượt
45
0.56%
3 lượt
46
0.37%
2 lượt
47
0.56%
3 lượt
48
0.93%
5 lượt
49
0.37%
2 lượt
50
1.67%
9 lượt
51
0.56%
3 lượt
52
1.30%
7 lượt
53
0.93%
5 lượt
54
0.93%
5 lượt
55
0.93%
5 lượt
56
0.37%
2 lượt
57
1.30%
7 lượt
58
0.37%
2 lượt
59
0.19%
1 lượt
60
1.11%
6 lượt
61
0.56%
3 lượt
62
1.30%
7 lượt
63
1.67%
9 lượt
64
0.56%
3 lượt
65
0.37%
2 lượt
66
1.11%
6 lượt
67
0.56%
3 lượt
68
0.74%
4 lượt
69
0.93%
5 lượt
70
1.11%
6 lượt
71
0.93%
5 lượt
72
1.48%
8 lượt
73
1.11%
6 lượt
74
1.11%
6 lượt
75
0.93%
5 lượt
76
0.74%
4 lượt
77
1.11%
6 lượt
78
0.56%
3 lượt
79
0.74%
4 lượt
80
1.85%
10 lượt
81
0.37%
2 lượt
82
0.93%
5 lượt
83
0.93%
5 lượt
84
0.93%
5 lượt
85
0.37%
2 lượt
86
0.56%
3 lượt
87
0.93%
5 lượt
88
1.11%
6 lượt
89
1.11%
6 lượt
90
1.48%
8 lượt
91
0.93%
5 lượt
92
0.37%
2 lượt
93
1.48%
8 lượt
94
1.11%
6 lượt
95
1.30%
7 lượt
96
1.30%
7 lượt
97
0.74%
4 lượt
98
1.11%
6 lượt
99
1.67%
9 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.