logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Trung

Thống kê từ 00 đến 99 XSQNG trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.03%
5 lượt
01
0.41%
2 lượt
02
1.03%
5 lượt
03
0.82%
4 lượt
04
1.44%
7 lượt
05
1.23%
6 lượt
06
0.82%
4 lượt
07
1.23%
6 lượt
08
0.41%
2 lượt
09
0.41%
2 lượt
10
1.44%
7 lượt
11
0.62%
3 lượt
12
1.65%
8 lượt
13
0.62%
3 lượt
14
1.03%
5 lượt
15
0.82%
4 lượt
17
0.62%
3 lượt
18
1.23%
6 lượt
19
0.82%
4 lượt
20
1.23%
6 lượt
21
1.65%
8 lượt
22
1.03%
5 lượt
23
1.03%
5 lượt
24
0.62%
3 lượt
25
0.82%
4 lượt
26
1.03%
5 lượt
27
1.23%
6 lượt
28
1.03%
5 lượt
29
1.65%
8 lượt
30
0.82%
4 lượt
31
1.23%
6 lượt
32
0.82%
4 lượt
33
0.62%
3 lượt
34
0.41%
2 lượt
35
1.03%
5 lượt
36
1.85%
9 lượt
37
1.03%
5 lượt
38
1.23%
6 lượt
39
1.44%
7 lượt
40
1.65%
8 lượt
41
0.82%
4 lượt
42
1.03%
5 lượt
43
0.41%
2 lượt
44
1.65%
8 lượt
45
0.41%
2 lượt
46
1.44%
7 lượt
47
1.23%
6 lượt
48
1.65%
8 lượt
49
1.03%
5 lượt
50
1.03%
5 lượt
51
0.62%
3 lượt
52
1.65%
8 lượt
53
1.23%
6 lượt
54
1.65%
8 lượt
55
0.62%
3 lượt
56
0.82%
4 lượt
57
1.85%
9 lượt
58
0.21%
1 lượt
59
1.23%
6 lượt
60
0.82%
4 lượt
61
0.21%
1 lượt
62
0.62%
3 lượt
63
2.88%
14 lượt
64
1.23%
6 lượt
65
0.82%
4 lượt
66
1.23%
6 lượt
67
0.62%
3 lượt
68
1.23%
6 lượt
69
1.03%
5 lượt
70
0.82%
4 lượt
71
1.23%
6 lượt
72
0.82%
4 lượt
73
1.44%
7 lượt
74
1.44%
7 lượt
75
1.03%
5 lượt
76
1.23%
6 lượt
77
0.62%
3 lượt
78
1.44%
7 lượt
79
2.26%
11 lượt
80
1.65%
8 lượt
81
1.03%
5 lượt
82
0.41%
2 lượt
83
0.82%
4 lượt
84
0.41%
2 lượt
85
0.21%
1 lượt
86
0.62%
3 lượt
87
0.62%
3 lượt
88
1.03%
5 lượt
89
1.85%
9 lượt
90
1.23%
6 lượt
91
0.21%
1 lượt
92
0.82%
4 lượt
93
0.21%
1 lượt
94
0.41%
2 lượt
95
0.41%
2 lượt
96
1.23%
6 lượt
97
1.03%
5 lượt
98
0.41%
2 lượt
99
0.62%
3 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.