logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00795
G1 443 995
G2 328 463 787 466
G3 095 884 933 917 875 972
KK 631 599 104 304 235 866 807 261
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00792
G1 534 467
G2 823 933 435 908
G3 365 341 639 313 877 154
KK 393 970 831 147 384 284 017 784
Kỳ quay thưởng: #00789
G1 789 895
G2 015 106 141 652
G3 835 875 379 060 008 619
KK 356 450 005 661 814 215 052 904
Kỳ quay thưởng: #00786
G1 825 663
G2 377 661 355 554
G3 148 851 602 822 619 273
KK 795 107 599 549 322 921 432 630
Kỳ quay thưởng: #00783
G1 687 382
G2 866 359 553 146
G3 220 772 240 461 740 506
KK 122 728 603 050 687 347 302 746
Kỳ quay thưởng: #00780
G1 950 472
G2 570 905 705 574
G3 641 086 091 661 139 563
KK 396 204 591 085 849 862 756 058
Kỳ quay thưởng: #00777
G1 042 881
G2 021 698 050 006
G3 151 608 119 514 380 898
KK 699 857 626 628 492 995 649 006
Kỳ quay thưởng: #00774
G1 896 253
G2 211 224 982 519
G3 476 782 701 173 530 459
KK 328 324 172 939 298 073 410 133
Kỳ quay thưởng: #00771
G1 820 749
G2 174 017 235 707
G3 785 789 510 930 123 123
KK 769 743 308 593 675 056 927 346
Kỳ quay thưởng: #00768
G1 134 952
G2 752 760 202 164
G3 722 236 943 895 656 260
KK 430 510 669 746 607 384 998 972
Kỳ quay thưởng: #00765
G1 713 446
G2 061 858 288 321
G3 167 529 730 305 585 336
KK 000 096 578 780 367 233 050 943
Kỳ quay thưởng: #00762
G1 171 119
G2 882 271 027 078
G3 431 340 087 988 744 204
KK 476 806 441 918 490 218 865 255
Kỳ quay thưởng: #00759
G1 879 319
G2 299 833 926 356
G3 686 270 011 983 076 048
KK 271 131 766 852 100 760 835 225

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000