logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00357
G1 459 358
G2 166 138 337 763
G3 377 837 394 229 214 701
KK 518 784 063 147 058 121 646 302
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00354
G1 567 917
G2 620 536 487 394
G3 877 758 231 041 219 542
KK 516 896 142 536 961 160 276 038
Kỳ quay thưởng: #00351
G1 412 160
G2 658 381 408 457
G3 369 570 920 654 058 074
KK 315 777 968 258 940 895 404 253
Kỳ quay thưởng: #00348
G1 610 138
G2 917 021 277 546
G3 819 438 558 690 700 157
KK 560 269 939 637 610 175 809 542
Kỳ quay thưởng: #00345
G1 069 085
G2 002 086 328 587
G3 826 161 150 719 112 240
KK 628 715 360 609 372 355 391 779
Kỳ quay thưởng: #00340
G1 157 466
G2 891 653 686 578
G3 165 994 911 260 657 215
KK 806 247 491 806 973 547 058 616
Kỳ quay thưởng: #00337
G1 709 189
G2 513 979 332 493
G3 579 688 128 415 157 224
KK 829 224 396 547 052 721 879 239
Kỳ quay thưởng: #00334
G1 567 807
G2 764 482 463 442
G3 147 518 532 610 957 717
KK 636 625 574 618 252 414 003 914
Kỳ quay thưởng: #00331
G1 750 352
G2 576 517 036 370
G3 402 176 606 670 630 889
KK 449 943 176 786 669 897 121 859
Kỳ quay thưởng: #00328
G1 382 729
G2 112 308 752 547
G3 766 528 332 676 043 197
KK 585 163 311 305 022 122 144 835
Kỳ quay thưởng: #00325
G1 446 617
G2 039 888 754 228
G3 039 936 104 462 748 081
KK 839 602 506 114 770 776 361 217
Kỳ quay thưởng: #00322
G1 114 751
G2 745 606 181 926
G3 891 319 222 391 329 953
KK 656 020 925 528 305 520 382 283
Kỳ quay thưởng: #00319
G1 678 743
G2 664 443 734 903
G3 454 700 610 746 790 278
KK 485 513 531 732 793 087 909 304

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000