logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00209
G1 210 182
G2 999 123 621 021
G3 338 209 747 839 659 108
KK 238 954 441 027 192 318 780 944
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00206
G1 562 120
G2 842 647 461 680
G3 604 927 923 442 312 238
KK 146 303 061 168 885 972 867 183
Kỳ quay thưởng: #00203
G1 155 938
G2 027 879 457 439
G3 276 326 228 210 449 664
KK 502 097 882 581 776 807 844 284
Kỳ quay thưởng: #00200
G1 387 534
G2 986 598 382 909
G3 944 127 080 362 045 734
KK 069 003 414 383 489 694 117 301
Kỳ quay thưởng: #00197
G1 450 539
G2 997 648 923 550
G3 756 121 179 033 170 451
KK 949 491 834 937 513 361 752 441
Kỳ quay thưởng: #00194
G1 956 806
G2 126 660 131 240
G3 721 488 887 021 014 606
KK 310 759 917 553 481 054 398 246
Kỳ quay thưởng: #00191
G1 467 523
G2 437 348 706 817
G3 243 071 797 721 776 751
KK 462 911 585 173 359 023 524 084
Kỳ quay thưởng: #00188
G1 299 933
G2 657 868 833 595
G3 794 783 292 283 994 169
KK 333 905 913 821 317 789 663 216
Kỳ quay thưởng: #00185
G1 376 452
G2 384 026 723 456
G3 908 881 823 685 908 650
KK 972 183 589 835 367 822 022 375
Kỳ quay thưởng: #00182
G1 750 309
G2 322 006 274 230
G3 744 824 715 676 690 863
KK 368 473 947 523 616 689 003 325
Kỳ quay thưởng: #00179
G1 751 930
G2 113 110 483 970
G3 184 066 634 736 740 780
KK 090 977 978 105 560 184 473 124
Kỳ quay thưởng: #00176
G1 524 190
G2 418 239 670 332
G3 332 499 907 852 637 934
KK 744 809 416 450 630 117 682 519
Kỳ quay thưởng: #00173
G1 289 875
G2 036 207 551 898
G3 286 849 871 670 235 827
KK 456 019 782 245 540 764 429 157

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000