logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00179
G1 751 930
G2 113 110 483 970
G3 184 066 634 736 740 780
KK 090 977 978 105 560 184 473 124
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00176
G1 524 190
G2 418 239 670 332
G3 332 499 907 852 637 934
KK 744 809 416 450 630 117 682 519
Kỳ quay thưởng: #00173
G1 289 875
G2 036 207 551 898
G3 286 849 871 670 235 827
KK 456 019 782 245 540 764 429 157
Kỳ quay thưởng: #00170
G1 281 308
G2 989 154 171 582
G3 299 444 711 274 154 523
KK 589 027 868 575 604 752 664 633
Kỳ quay thưởng: #00167
G1 056 256
G2 676 080 529 083
G3 920 671 169 401 504 731
KK 356 683 426 845 048 838 205 203
Kỳ quay thưởng: #00164
G1 604 192
G2 118 099 601 081
G3 695 095 153 631 973 077
KK 380 035 547 656 815 390 205 819
Kỳ quay thưởng: #00161
G1 973 378
G2 622 536 358 271
G3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984
Kỳ quay thưởng: #00158
G1 123 044
G2 612 548 497 963
G3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428
Kỳ quay thưởng: #00155
G1 032 346
G2 722 616 214 420
G3 323 330 087 978 878 459
KK 441 388 685 105 445 419 920 361
Kỳ quay thưởng: #00152
G1 604 138
G2 791 171 701 060
G3 276 623 030 825 756 825
KK 217 240 725 073 638 284 697 331
Kỳ quay thưởng: #00149
G1 690 122
G2 002 142 545 724
G3 769 221 459 291 773 073
KK 890 434 849 203 738 038 094 401
Kỳ quay thưởng: #00147
G1 146 350
G2 869 527 161 756
G3 390 275 574 346 724 707
KK 021 456 935 207 185 591 933 103
Kỳ quay thưởng: #00144
G1 648 918
G2 467 073 636 124
G3 526 603 762 503 029 833
KK 367 628 447 960 186 170 569 003

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000