logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00619
G1 784 805
G2 895 374 490 569
G3 726 577 583 935 480 720
KK 439 583 605 818 320 063 906 486
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00616
G1 669 339
G2 985 236 583 309
G3 930 297 468 006 432 910
KK 999 742 825 895 998 395 388 472
Kỳ quay thưởng: #00613
G1 543 744
G2 942 486 203 092
G3 048 818 920 226 140 216
KK 473 866 105 805 302 351 246 743
Kỳ quay thưởng: #00610
G1 517 550
G2 101 951 842 520
G3 906 871 076 824 790 443
KK 630 987 532 352 280 102 504 733
Kỳ quay thưởng: #00607
G1 206 245
G2 692 314 108 336
G3 644 536 244 208 749 155
KK 911 447 862 677 406 706 500 159
Kỳ quay thưởng: #00601
G1 361 630
G2 789 464 692 631
G3 539 427 040 379 365 786
KK 768 783 293 982 494 382 554 049
Kỳ quay thưởng: #00598
G1 716 951
G2 400 574 450 638
G3 232 360 764 362 354 238
KK 878 951 240 237 564 666 829 277
Kỳ quay thưởng: #00595
G1 341 259
G2 707 045 521 346
G3 195 726 502 728 645 494
KK 925 522 855 768 068 786 899 110
Kỳ quay thưởng: #00592
G1 627 556
G2 545 016 997 662
G3 391 291 818 140 020 388
KK 834 875 117 058 726 102 247 343
Kỳ quay thưởng: #00589
G1 473 304
G2 175 029 682 822
G3 778 050 011 675 910 917
KK 997 108 902 094 122 258 321 412
Kỳ quay thưởng: #00586
G1 038 398
G2 750 435 846 046
G3 398 944 120 732 956 441
KK 162 577 515 680 777 799 372 501
Kỳ quay thưởng: #00583
G1 663 032
G2 928 952 599 518
G3 261 048 256 974 052 051
KK 048 959 501 019 134 459 407 153
Kỳ quay thưởng: #00580
G1 845 763
G2 946 956 216 284
G3 959 833 551 708 081 434
KK 303 879 165 535 652 652 755 939

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000