logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00735
G1 526 275
G2 239 795 406 141
G3 852 566 664 357 413 249
KK 390 707 766 374 646 342 131 363
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00732
G1 659 370
G2 766 092 622 447
G3 535 280 142 421 941 250
KK 033 799 713 379 832 606 238 425
Kỳ quay thưởng: #00729
G1 358 312
G2 143 469 453 114
G3 391 839 543 226 761 563
KK 538 585 823 543 902 556 246 082
Kỳ quay thưởng: #00727
G1 851 879
G2 094 088 195 106
G3 569 072 466 063 769 015
KK 111 695 055 082 161 035 521 752
Kỳ quay thưởng: #00724
G1 156 885
G2 616 176 143 691
G3 109 525 688 315 004 782
KK 650 020 794 538 710 769 183 967
Kỳ quay thưởng: #00721
G1 450 476
G2 447 315 310 623
G3 530 954 735 138 796 238
KK 388 342 448 242 986 749 054 723
Kỳ quay thưởng: #00718
G1 347 578
G2 323 140 931 750
G3 213 473 083 806 161 771
KK 818 088 841 267 489 463 204 359
Kỳ quay thưởng: #00715
G1 607 929
G2 905 350 807 803
G3 243 376 744 438 569 197
KK 453 722 414 671 763 447 226 661
Kỳ quay thưởng: #00712
G1 326 700
G2 970 580 862 584
G3 171 972 721 316 576 992
KK 539 661 528 866 065 004 936 050
Kỳ quay thưởng: #00709
G1 284 689
G2 553 012 217 042
G3 128 504 452 014 393 233
KK 593 235 761 901 805 141 503 239
Kỳ quay thưởng: #00706
G1 313 369
G2 612 342 566 664
G3 499 656 003 838 857 472
KK 942 324 579 966 138 960 437 547
Kỳ quay thưởng: #00703
G1 176 880
G2 383 871 115 012
G3 727 884 316 965 672 844
KK 295 369 805 808 104 849 622 266
Kỳ quay thưởng: #00700
G1 374 486
G2 313 746 935 519
G3 534 797 935 039 771 356
KK 908 091 615 982 891 978 991 380

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000