logo

Xổ số Max 3D Thứ 2

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00568
G1 646 126
G2 607 247 967 643
G3 618 598 657 192 483 200
KK 002 348 741 334 868 307 976 459
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00565
G1 185 775
G2 048 621 553 663
G3 002 065 087 718 975 800
KK 786 289 931 239 713 195 807 936
Kỳ quay thưởng: #00563
G1 498 368
G2 397 862 509 007
G3 766 586 939 060 685 634
KK 812 970 808 116 612 547 887 281
Kỳ quay thưởng: #00560
G1 094 855
G2 890 388 248 789
G3 660 389 693 124 944 906
KK 221 960 016 691 190 254 843 257
Kỳ quay thưởng: #00557
G1 960 261
G2 771 698 701 214
G3 339 634 111 798 247 587
KK 117 718 606 371 617 560 352 303
Kỳ quay thưởng: #00554
G1 583 361
G2 312 765 181 734
G3 017 297 961 744 434 481
KK 339 137 189 865 060 684 646 012
Kỳ quay thưởng: #00551
G1 047 986
G2 241 888 206 517
G3 731 658 755 408 770 737
KK 769 933 009 829 749 003 370 669
Kỳ quay thưởng: #00548
G1 457 493
G2 804 816 623 266
G3 889 578 342 219 476 880
KK 745 739 849 479 820 065 358 370
Kỳ quay thưởng: #00545
G1 394 231
G2 965 095 725 701
G3 451 810 722 013 067 767
KK 030 916 299 071 911 962 926 705
Kỳ quay thưởng: #00542
G1 767 341
G2 358 750 889 157
G3 031 338 913 587 529 448
KK 054 512 643 489 322 597 362 161
Kỳ quay thưởng: #00539
G1 699 477
G2 785 528 031 637
G3 881 894 929 865 181 107
KK 086 551 627 992 459 607 008 737
Kỳ quay thưởng: #00536
G1 907 660
G2 318 257 129 657
G3 127 194 965 558 084 451
KK 329 055 041 173 044 980 851 046
Kỳ quay thưởng: #00533
G1 518 503
G2 951 270 793 844
G3 137 832 349 468 703 488
KK 391 272 529 608 095 856 219 061

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000