logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00737
G1 689 686
G2 718 183 323 620
G3 470 429 137 891 924 772
KK 934 086 689 052 866 660 096 201
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00734
G1 928 870
G2 757 567 541 718
G3 256 167 824 097 400 574
KK 088 475 925 599 930 383 970 607
Kỳ quay thưởng: #00731
G1 415 036
G2 902 783 851 122
G3 676 880 780 819 972 881
KK 436 335 696 713 895 408 621 599
Kỳ quay thưởng: #00726
G1 204 959
G2 484 859 772 687
G3 289 780 806 619 805 824
KK 750 069 729 384 307 041 593 152
Kỳ quay thưởng: #00723
G1 248 346
G2 883 158 074 725
G3 761 459 118 305 785 209
KK 443 106 262 273 733 928 419 646
Kỳ quay thưởng: #00720
G1 705 245
G2 895 582 290 262
G3 182 766 676 569 022 383
KK 537 948 710 667 324 428 420 716
Kỳ quay thưởng: #00717
G1 666 636
G2 742 624 612 091
G3 809 284 877 356 130 699
KK 154 876 594 368 180 060 454 161
Kỳ quay thưởng: #00714
G1 309 118
G2 765 588 014 028
G3 119 410 333 528 083 935
KK 332 374 912 468 732 077 526 090
Kỳ quay thưởng: #00711
G1 916 358
G2 706 087 985 645
G3 371 843 994 694 408 405
KK 622 353 248 464 819 384 408 873
Kỳ quay thưởng: #00708
G1 299 231
G2 788 527 744 217
G3 846 557 324 759 843 219
KK 797 881 826 685 822 785 701 347
Kỳ quay thưởng: #00705
G1 957 783
G2 835 235 010 498
G3 209 172 761 132 822 338
KK 534 146 123 724 129 931 072 598
Kỳ quay thưởng: #00702
G1 819 522
G2 600 649 561 451
G3 976 743 659 769 406 827
KK 677 888 749 069 999 771 206 426
Kỳ quay thưởng: #00699
G1 401 934
G2 010 494 048 431
G3 819 832 039 130 980 516
KK 960 081 502 118 541 919 901 343

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000