logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00493
G1 428 425
G2 858 317 615 738
G3 461 977 039 632 983 172
KK 006 463 884 137 245 300 017 005
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00490
G1 673 905
G2 902 315 515 501
G3 390 610 916 909 694 180
KK 894 970 102 645 525 868 911 397
Kỳ quay thưởng: #00487
G1 462 249
G2 047 628 046 997
G3 120 995 422 291 674 954
KK 201 316 336 420 035 496 205 706
Kỳ quay thưởng: #00484
G1 033 490
G2 168 073 207 048
G3 886 334 156 284 243 622
KK 837 342 149 743 012 145 755 998
Kỳ quay thưởng: #00481
G1 972 418
G2 825 174 916 531
G3 810 786 285 092 995 969
KK 938 756 058 341 179 678 548 255
Kỳ quay thưởng: #00478
G1 415 987
G2 250 119 434 442
G3 728 281 425 360 438 523
KK 411 706 805 508 205 420 897 158
Kỳ quay thưởng: #00475
G1 240 974
G2 806 600 742 138
G3 544 328 055 589 462 176
KK 240 240 917 308 387 726 483 320
Kỳ quay thưởng: #00472
G1 350 750
G2 427 057 399 908
G3 902 953 368 936 386 085
KK 953 539 842 518 630 504 775 966
Kỳ quay thưởng: #00469
G1 530 978
G2 240 542 363 247
G3 800 056 959 062 850 186
KK 357 326 512 189 862 200 376 399
Kỳ quay thưởng: #00466
G1 252 558
G2 317 015 909 955
G3 597 388 520 360 626 540
KK 806 568 419 567 453 292 952 476
Kỳ quay thưởng: #00463
G1 307 568
G2 966 770 172 406
G3 126 628 344 100 003 374
KK 041 824 942 765 081 581 040 991
Kỳ quay thưởng: #00460
G1 624 724
G2 106 019 121 714
G3 236 859 301 961 636 677
KK 137 785 695 574 134 400 292 563
Kỳ quay thưởng: #00457
G1 838 832
G2 654 428 162 146
G3 686 061 883 432 139 126
KK 815 758 334 711 510 417 616 202

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000