logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00226
G1 902 079
G2 351 190 309 499
G3 451 426 079 339 396 623
KK 909 357 022 712 470 876 460 429
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00223
G1 402 573
G2 627 744 622 799
G3 361 777 588 381 856 129
KK 144 847 144 147 848 868 263 768
Kỳ quay thưởng: #00220
G1 704 616
G2 736 960 090 615
G3 622 869 439 208 356 824
KK 980 255 714 310 321 773 121 910
Kỳ quay thưởng: #00217
G1 696 955
G2 075 041 191 943
G3 681 368 801 854 184 523
KK 347 616 940 463 352 498 135 198
Kỳ quay thưởng: #00214
G1 420 853
G2 875 231 935 495
G3 443 834 508 494 047 100
KK 890 507 189 867 220 971 058 516
Kỳ quay thưởng: #00211
G1 760 809
G2 789 436 295 569
G3 570 380 896 379 971 780
KK 330 148 814 153 751 757 208 856
Kỳ quay thưởng: #00208
G1 679 067
G2 553 115 506 525
G3 537 947 572 686 993 479
KK 327 372 310 262 622 516 279 059
Kỳ quay thưởng: #00205
G1 449 531
G2 322 321 351 502
G3 434 709 031 049 134 772
KK 000 511 975 604 062 036 692 630
Kỳ quay thưởng: #00202
G1 023 498
G2 794 101 615 183
G3 212 520 248 870 075 940
KK 422 509 437 860 821 149 567 425
Kỳ quay thưởng: #00199
G1 815 349
G2 144 698 540 587
G3 446 827 565 298 287 627
KK 342 639 365 102 384 348 372 037
Kỳ quay thưởng: #00196
G1 542 026
G2 554 897 185 650
G3 665 240 329 681 868 889
KK 184 920 149 337 053 174 889 500
Kỳ quay thưởng: #00193
G1 434 762
G2 115 357 207 522
G3 768 521 301 401 209 453
KK 774 613 156 588 411 792 282 789
Kỳ quay thưởng: #00190
G1 648 862
G2 490 472 920 974
G3 526 289 641 017 517 141
KK 292 516 256 434 320 180 666 106

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000