logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00166
G1 736 228
G2 595 535 378 865
G3 338 949 857 097 697 595
KK 089 284 073 225 917 450 692 722
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00163
G1 678 731
G2 812 963 745 919
G3 891 202 054 462 814 855
KK 837 018 255 425 243 094 118 053
Kỳ quay thưởng: #00160
G1 291 376
G2 614 458 760 587
G3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732
Kỳ quay thưởng: #00157
G1 826 771
G2 838 976 489 696
G3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635
Kỳ quay thưởng: #00154
G1 273 377
G2 566 846 543 972
G3 341 315 564 474 188 596
KK 835 927 400 955 728 438 027 026
Kỳ quay thưởng: #00151
G1 176 928
G2 843 370 625 703
G3 569 324 121 930 854 867
KK 153 816 421 700 070 939 331 085
Kỳ quay thưởng: #00148
G1 222 256
G2 755 331 822 727
G3 284 474 278 563 129 895
KK 121 999 867 949 867 963 716 617
Kỳ quay thưởng: #00146
G1 983 357
G2 256 531 746 058
G3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253
Kỳ quay thưởng: #00143
G1 788 096
G2 186 530 267 256
G3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294
Kỳ quay thưởng: #00140
G1 509 028
G2 726 246 451 058
G3 933 299 456 212 300 628
KK 370 093 054 239 368 134 254 963
Kỳ quay thưởng: #00137
G1 197 736
G2 784 798 914 638
G3 475 714 288 025 599 619
KK 449 810 790 568 150 741 384 428
Kỳ quay thưởng: #00134
G1 512 626
G2 761 866 357 855
G3 564 855 571 957 163 741
KK 610 199 014 625 670 572 288 497
Kỳ quay thưởng: #00131
G1 361 281
G2 715 795 509 691
G3 290 985 946 542 366 993
KK 025 489 983 851 022 799 400 567

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000