logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00407
G1 697 921
G2 199 565 310 799
G3 167 027 100 828 452 754
KK 494 701 016 741 250 277 976 891
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00404
G1 184 806
G2 550 919 582 043
G3 731 651 884 633 425 449
KK 133 694 599 540 485 037 621 897
Kỳ quay thưởng: #00401
G1 220 639
G2 721 585 505 012
G3 142 573 038 878 811 917
KK 683 173 036 416 376 291 364 424
Kỳ quay thưởng: #00398
G1 086 550
G2 963 165 833 540
G3 523 433 981 434 643 413
KK 899 105 894 386 459 130 722 984
Kỳ quay thưởng: #00395
G1 974 831
G2 778 058 543 294
G3 205 753 523 863 659 178
KK 652 748 842 472 542 904 387 286
Kỳ quay thưởng: #00392
G1 911 221
G2 115 521 008 414
G3 591 650 698 060 276 226
KK 962 656 357 298 360 339 227 224
Kỳ quay thưởng: #00389
G1 330 390
G2 469 498 350 432
G3 343 340 098 153 598 469
KK 692 189 028 550 067 447 215 990
Kỳ quay thưởng: #00386
G1 801 083
G2 156 005 276 978
G3 536 963 346 352 142 354
KK 875 647 553 756 941 955 837 697
Kỳ quay thưởng: #00383
G1 426 407
G2 967 094 433 199
G3 114 435 474 108 407 979
KK 690 674 410 108 034 182 311 611
Kỳ quay thưởng: #00380
G1 511 910
G2 029 475 839 491
G3 510 272 800 074 822 308
KK 226 205 042 464 753 899 635 842
Kỳ quay thưởng: #00377
G1 966 161
G2 084 909 499 399
G3 371 045 598 188 647 764
KK 071 970 517 805 410 465 914 720
Kỳ quay thưởng: #00374
G1 072 800
G2 085 529 067 575
G3 782 847 672 846 835 080
KK 298 347 003 090 451 663 696 507
Kỳ quay thưởng: #00371
G1 942 820
G2 178 649 992 854
G3 554 878 780 420 544 372
KK 536 842 754 550 411 518 327 164

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000