logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00165
G1 251 537
G2 446 400 246 109
G3 057 043 946 243 751 216
KK 833 276 364 158 228 533 203 142
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00162
G1 579 785
G2 583 668 522 518
G3 469 213 876 220 804 328
KK 926 234 247 078 405 391 698 475
Kỳ quay thưởng: #00159
G1 124 457
G2 694 221 663 591
G3 506 469 150 295 793 049
KK 584 574 296 613 003 634 159 565
Kỳ quay thưởng: #00156
G1 353 204
G2 191 607 127 268
G3 313 090 856 118 969 477
KK 550 009 060 884 205 245 835 073
Kỳ quay thưởng: #00153
G1 519 093
G2 322 414 051 343
G3 895 220 338 834 603 706
KK 710 072 653 976 974 170 489 545
Kỳ quay thưởng: #00150
G1 484 835
G2 740 004 089 187
G3 908 256 835 430 494 905
KK 087 590 643 552 932 980 528 650
Kỳ quay thưởng: #00145
G1 246 729
G2 580 282 613 779
G3 321 950 292 245 408 473
KK 538 625 250 583 071 860 427 975
Kỳ quay thưởng: #00142
G1 743 482
G2 832 082 833 990
G3 239 714 845 960 861 760
KK 741 035 164 745 960 067 749 400
Kỳ quay thưởng: #00139
G1 347 930
G2 328 865 679 095
G3 370 542 047 208 191 101
KK 309 997 296 851 097 380 565 046
Kỳ quay thưởng: #00136
G1 940 204
G2 086 610 327 230
G3 283 855 200 878 369 986
KK 933 874 645 027 436 425 193 261
Kỳ quay thưởng: #00133
G1 054 157
G2 046 041 236 152
G3 575 485 406 764 556 802
KK 430 341 738 790 750 839 182 367
Kỳ quay thưởng: #00130
G1 325 957
G2 497 877 083 158
G3 471 011 684 026 460 951
KK 082 819 962 760 381 313 551 542
Kỳ quay thưởng: #00127
G1 163 546
G2 048 681 839 939
G3 816 316 133 672 473 646
KK 640 973 963 717 584 772 626 963

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000