logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00077
G1 914 331
G2 566 517 555 215
G3 240 939 840 446 038 405
KK 740 123 706 909 014 077 391 159
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00074
G1 177 355
G2 479 195 050 740
G3 981 214 214 260 523 524
KK 225 525 672 315 611 482 879 106
Kỳ quay thưởng: #00071
G1 880 954
G2 618 222 045 619
G3 753 878 589 972 076 085
KK 156 656 422 803 934 602 975 605
Kỳ quay thưởng: #00068
G1 505 184
G2 578 255 224 668
G3 133 305 599 688 622 621
KK 869 170 513 744 039 743 771 155
Kỳ quay thưởng: #00065
G1 018 833
G2 170 189 094 569
G3 348 788 523 582 061 364
KK 365 010 210 831 052 958 088 493
Kỳ quay thưởng: #00062
G1 331 824
G2 393 756 582 355
G3 357 106 583 587 433 602
KK 321 772 870 704 677 409 974 834
Kỳ quay thưởng: #00059
G1 354 633
G2 836 372 916 544
G3 719 346 829 772 599 809
KK 216 346 052 790 084 397 094 288
Kỳ quay thưởng: #00056
G1 091 771
G2 253 267 129 389
G3 081 838 138 892 270 612
KK 971 399 033 164 989 880 546 632
Kỳ quay thưởng: #00053
G1 489 700
G2 607 493 982 367
G3 594 837 559 410 116 614
KK 184 850 873 188 739 669 590 234
Kỳ quay thưởng: #00050
G1 297 697
G2 007 543 604 878
G3 773 460 735 104 126 357
KK 939 966 342 138 344 229 053 497
Kỳ quay thưởng: #00047
G1 749 333
G2 460 176 299 596
G3 039 875 337 846 149 338
KK 309 721 304 636 840 314 113 537
Kỳ quay thưởng: #00044
G1 178 975
G2 099 375 680 677
G3 454 820 659 912 751 326
KK 907 209 953 348 656 162 641 935
Kỳ quay thưởng: #00041
G1 052 619
G2 379 520 255 956
G3 084 567 104 041 427 298
KK 091 498 449 877 141 441 518 043

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000