logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00326
G1 340 533
G2 865 968 010 491
G3 323 125 572 033 626 546
KK 037 577 155 775 456 491 179 699
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00323
G1 366 086
G2 786 323 098 480
G3 843 734 632 827 439 926
KK 529 424 196 455 888 133 933 973
Kỳ quay thưởng: #00320
G1 104 555
G2 481 038 421 922
G3 968 549 999 769 669 529
KK 533 030 277 237 993 935 314 928
Kỳ quay thưởng: #00317
G1 055 304
G2 244 542 251 668
G3 326 712 617 041 079 079
KK 158 147 145 422 377 349 793 840
Kỳ quay thưởng: #00314
G1 883 002
G2 590 898 412 288
G3 691 597 683 646 984 619
KK 932 099 702 306 950 340 265 028
Kỳ quay thưởng: #00311
G1 321 349
G2 573 060 966 133
G3 804 562 661 787 903 617
KK 962 281 256 127 322 863 068 610
Kỳ quay thưởng: #00308
G1 939 719
G2 317 371 492 267
G3 857 910 867 856 392 892
KK 204 539 792 303 484 209 557 063
Kỳ quay thưởng: #00305
G1 320 752
G2 751 683 120 721
G3 524 613 267 369 307 449
KK 593 021 684 562 784 784 056 347
Kỳ quay thưởng: #00302
G1 532 419
G2 247 375 499 321
G3 007 958 510 265 376 047
KK 196 224 515 832 596 940 847 720
Kỳ quay thưởng: #00299
G1 654 993
G2 070 378 803 281
G3 715 395 241 720 654 827
KK 734 007 091 849 430 029 301 111
Kỳ quay thưởng: #00296
G1 364 247
G2 380 311 187 405
G3 968 125 979 706 000 450
KK 423 612 378 857 935 283 644 474
Kỳ quay thưởng: #00293
G1 596 694
G2 694 954 368 055
G3 861 054 941 872 878 702
KK 856 412 301 813 003 887 438 596
Kỳ quay thưởng: #00290
G1 796 101
G2 074 452 592 675
G3 399 886 410 294 689 425
KK 441 489 381 538 371 555 083 055

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000