logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00736
G1 902 630
G2 294 466 054 310
G3 369 975 284 793 269 203
KK 239 808 782 683 385 271 876 489
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00733
G1 785 987
G2 898 337 766 569
G3 697 885 107 306 134 336
KK 475 612 410 172 155 093 135 388
Kỳ quay thưởng: #00730
G1 184 236
G2 507 051 640 584
G3 969 006 298 520 497 729
KK 357 026 896 284 650 349 780 861
Kỳ quay thưởng: #00728
G1 942 275
G2 421 878 407 321
G3 968 938 506 653 291 605
KK 927 075 152 114 848 070 328 105
Kỳ quay thưởng: #00725
G1 919 310
G2 288 426 989 946
G3 193 743 152 447 510 625
KK 783 687 198 211 393 306 456 121
Kỳ quay thưởng: #00722
G1 353 790
G2 570 135 627 290
G3 664 447 829 637 504 345
KK 040 320 562 721 836 783 252 213
Kỳ quay thưởng: #00719
G1 653 325
G2 658 212 456 255
G3 709 554 776 651 230 804
KK 720 436 437 338 164 517 405 340
Kỳ quay thưởng: #00716
G1 204 079
G2 169 978 536 412
G3 310 417 625 993 835 340
KK 911 018 444 953 667 320 246 238
Kỳ quay thưởng: #00713
G1 694 114
G2 937 573 288 905
G3 991 562 171 635 916 757
KK 043 175 368 851 960 933 765 301
Kỳ quay thưởng: #00710
G1 340 530
G2 634 128 188 966
G3 446 097 911 006 607 598
KK 456 497 820 826 085 699 512 845
Kỳ quay thưởng: #00707
G1 054 279
G2 896 331 453 092
G3 741 942 718 739 330 326
KK 816 790 191 153 434 434 734 187
Kỳ quay thưởng: #00704
G1 657 656
G2 885 410 679 403
G3 687 974 945 414 678 545
KK 871 925 344 394 978 296 960 577
Kỳ quay thưởng: #00701
G1 128 529
G2 019 166 847 155
G3 244 522 379 376 486 786
KK 939 422 447 836 935 750 195 147

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000