logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00358
G1 266 281
G2 844 255 341 302
G3 336 793 709 685 466 643
KK 032 406 174 572 051 773 947 138
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00355
G1 365 681
G2 939 105 956 037
G3 496 241 148 921 936 890
KK 205 846 586 581 217 531 989 209
Kỳ quay thưởng: #00352
G1 349 931
G2 121 886 919 089
G3 629 330 152 372 470 913
KK 515 778 283 268 890 096 492 553
Kỳ quay thưởng: #00349
G1 243 646
G2 532 754 411 802
G3 097 247 631 377 167 505
KK 334 936 766 551 980 709 965 665
Kỳ quay thưởng: #00346
G1 260 952
G2 554 581 798 886
G3 531 489 400 401 158 256
KK 808 849 298 387 719 696 546 421
Kỳ quay thưởng: #00343
G1 027 389
G2 998 973 243 136
G3 484 527 324 859 428 499
KK 377 875 177 646 120 175 513 601
Kỳ quay thưởng: #00341
G1 226 409
G2 372 404 137 989
G3 155 001 499 153 176 885
KK 574 167 473 618 919 597 722 632
Kỳ quay thưởng: #00338
G1 178 539
G2 876 030 530 498
G3 166 702 215 217 677 224
KK 178 157 676 431 705 496 161 667
Kỳ quay thưởng: #00335
G1 921 449
G2 480 490 708 721
G3 086 998 534 891 143 210
KK 398 913 366 548 432 617 157 391
Kỳ quay thưởng: #00332
G1 499 134
G2 802 986 509 289
G3 375 649 857 206 815 465
KK 776 347 976 382 021 941 719 807
Kỳ quay thưởng: #00329
G1 230 926
G2 002 466 160 483
G3 389 573 375 639 589 867
KK 674 367 409 251 573 919 077 655
Kỳ quay thưởng: #00326
G1 340 533
G2 865 968 010 491
G3 323 125 572 033 626 546
KK 037 577 155 775 456 491 179 699
Kỳ quay thưởng: #00323
G1 366 086
G2 786 323 098 480
G3 843 734 632 827 439 926
KK 529 424 196 455 888 133 933 973

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000