logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00620
G1 799 797
G2 614 100 703 884
G3 957 140 507 969 758 481
KK 758 926 596 340 558 563 062 348
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00617
G1 014 964
G2 933 244 410 730
G3 091 329 797 358 905 551
KK 351 420 168 500 588 891 004 539
Kỳ quay thưởng: #00614
G1 888 412
G2 865 369 686 240
G3 212 679 885 254 782 834
KK 548 273 703 063 103 108 973 163
Kỳ quay thưởng: #00611
G1 641 670
G2 293 620 085 571
G3 444 076 567 048 552 717
KK 283 702 934 628 129 029 781 124
Kỳ quay thưởng: #00608
G1 118 004
G2 482 505 307 706
G3 461 940 180 698 275 628
KK 124 454 016 392 972 248 735 671
Kỳ quay thưởng: #00605
G1 786 066
G2 779 294 349 471
G3 279 876 428 752 934 653
KK 510 377 198 294 414 236 700 356
Kỳ quay thưởng: #00599
G1 200 968
G2 970 301 043 327
G3 137 334 834 193 364 394
KK 695 953 051 583 826 009 169 930
Kỳ quay thưởng: #00596
G1 815 003
G2 152 576 437 331
G3 572 289 248 130 009 656
KK 029 061 929 661 544 047 001 588
Kỳ quay thưởng: #00593
G1 571 805
G2 846 553 355 608
G3 675 043 735 089 058 555
KK 134 458 216 867 665 093 906 400
Kỳ quay thưởng: #00590
G1 715 925
G2 287 333 165 771
G3 128 486 125 443 414 475
KK 216 680 310 780 577 347 348 135
Kỳ quay thưởng: #00587
G1 441 498
G2 494 381 121 561
G3 400 134 765 961 487 459
KK 200 075 710 549 158 016 057 206
Kỳ quay thưởng: #00584
G1 746 674
G2 912 442 506 112
G3 231 842 836 761 379 381
KK 168 571 444 892 654 098 698 823
Kỳ quay thưởng: #00581
G1 951 271
G2 176 901 777 306
G3 748 434 262 498 536 748
KK 692 008 481 386 733 938 731 759

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000