logo

Xổ số Max 3D Thứ 4

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00092
G1 438 646
G2 536 341 039 682
G3 993 244 089 236 806 727
KK 142 287 576 887 319 978 977 900
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00089
G1 493 927
G2 868 361 213 583
G3 515 427 903 864 789 151
KK 078 370 525 170 854 845 954 091
Kỳ quay thưởng: #00086
G1 601 741
G2 205 553 359 256
G3 075 496 804 744 039 789
KK 909 767 488 091 719 433 338 241
Kỳ quay thưởng: #00083
G1 272 302
G2 206 613 038 558
G3 947 508 524 517 248 864
KK 916 778 961 126 810 830 871 407
Kỳ quay thưởng: #00080
G1 303 188
G2 922 553 971 642
G3 036 229 232 576 151 357
KK 550 084 305 421 130 738 382 116
Kỳ quay thưởng: #00077
G1 914 331
G2 566 517 555 215
G3 240 939 840 446 038 405
KK 740 123 706 909 014 077 391 159
Kỳ quay thưởng: #00074
G1 177 355
G2 479 195 050 740
G3 981 214 214 260 523 524
KK 225 525 672 315 611 482 879 106
Kỳ quay thưởng: #00071
G1 880 954
G2 618 222 045 619
G3 753 878 589 972 076 085
KK 156 656 422 803 934 602 975 605
Kỳ quay thưởng: #00068
G1 505 184
G2 578 255 224 668
G3 133 305 599 688 622 621
KK 869 170 513 744 039 743 771 155
Kỳ quay thưởng: #00065
G1 018 833
G2 170 189 094 569
G3 348 788 523 582 061 364
KK 365 010 210 831 052 958 088 493
Kỳ quay thưởng: #00062
G1 331 824
G2 393 756 582 355
G3 357 106 583 587 433 602
KK 321 772 870 704 677 409 974 834
Kỳ quay thưởng: #00059
G1 354 633
G2 836 372 916 544
G3 719 346 829 772 599 809
KK 216 346 052 790 084 397 094 288
Kỳ quay thưởng: #00056
G1 091 771
G2 253 267 129 389
G3 081 838 138 892 270 612
KK 971 399 033 164 989 880 546 632

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000